Które formy terapii oparte na rozmowie (poradnictwo) są skuteczne u osób nadużywających narkotyki i alkohol?

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie badawcze

Chcieliśmy ustalić, czy terapie oparte na rozmowie mogą mieć wpływ na spożycie alkoholu u osób dorosłych nadużywających narkotyki (głównie opiaty i substancje stymulujące) i czy jeden rodzaj terapii jest bardziej skuteczny niż inny.

Wprowadzenie

Nadmierne spożycie alkoholu (przekraczające zalecane bezpieczne ilości) może prowadzić do poważnych problemów z alkoholem lub uzależnienia. Nadużywanie alkoholu u osób, które mają również problem z innymi środkami jest powszechne i często skutkuje pogłębieniem uzależnienia, a także poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi.

Psychospołeczne interwencje obejmują terapie oparte na rozmowie, których celem jest zidentyfikowanie problemu alkoholowego i zmotywowanie osoby do przeciwdziałania problemowi. Takie rozmowy mogą być prowadzone przez wykwalifikowany personel (na przykład lekarzy, pielęgniarki, psychologów, doradców, etc.). Rozmowy terapeutyczne mogą pomóc w redukcji ilości spożytego alkoholu, jednak ich wpływ na osoby, które mają również problem z środkami psychoaktywnymi jest nieznany.

Data wyszukiwania: dane naukowe są aktualne do czerwca 2014 roku.

Charakterystyka badań

Znaleźliśmy cztery badania obejmujące 594 osoby z problemem narkotykowym. Jedno z badań skoncentrowało się na sposobie myślenia i postępowania osób, a jego celem była motywacja uczestników do wykształcenia chęci zaprzestania nadużywania narkotyków lub alkoholu w porównaniu z podejściem opartym na poradnictwie Anonimowych Alkoholików. W kolejnym badaniu analizowano praktyki, które miały na celu identyfikację problemu alkoholowego i motywację osoby, aby podjąć jakiegokolwiek działanie w porównaniu ze standardową interwencją. W następnym badaniu oceniano sposób poradnictwa, które miało na celu pomóc osobom zidentyfikować i rozstrzygnąć wątpliwości odnośnie zmiany swoich zachowań (forma grupowa i indywidualna) w porównaniu z promocją zdrowia w odniesieniu do zapalenia wątroby (choroby wątroby w przebiegu nadmiernego spożycia alkoholu; przyp.tłum.). W ostatnim badaniu oceniano ten sam styl poradnictwa (motywacyjnego; przyp. tłum.) w porównaniu z przeprowadzeniem wyłącznie oceny.

Główne wyniki

Ogólnie ujmując, jakość danych naukowych dla porównań analizowanych w niniejszym przeglądzie była niska.

- Badania tak bardzo różniły się między sobą, że nie mogliśmy połączyć ich wyników, aby odpowiedzieć na zadane pytanie.

- Nadal nie jest pewne, czy terapie oparte na rozmowie mają wpływ na spożywanie alkoholu przez osoby, które mają problemy zarówno z alkoholem, jak i narkotykami, ponieważ dane naukowe były niskiej jakości.

- Nadal nie jest pewne, czy terapie oparte na rozmowie dotyczące problemu alkoholowego wpływają na korzystanie z nielegalnych narkotyków u osoby nadużywającej alkohol i narkotyki. Badania nie dostarczyły wystarczających informacji, aby porównać różne rodzaje terapii opartych na rozmowie.

- Wiele z badań nie uwzględniało możliwych źródeł błędu systematycznego.

- Niezbędne są dalsze badania wysokiej jakości, np. badania kontrolne z randomizacją, aby odpowiedzieć na nasze pytanie.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny, Małgorzata Kołcz

Share/Save