Koje vrste terapija razgovorom mogu pomoći ovisnicima koji imaju i probleme s alkoholom?

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje

Autori ovog Cochrane sustavnog pregleda su željeli utvrditi da li terapija savjetovanjem i motiviranjem pomaže ovisnicima o drogama koji imaju probleme sa alkoholom i ako da, je li neki od pristupa uspješniji od drugih.

Dosadašnje spoznaje

Zloupotreba alkohola (konzumacija iznad preporučenih dnevnih količina) može dovesti do teške psihičke i fizičke ovisnosti. Pretjerana konzumacija alkohola jako je česta kod intravenskih i drugih ovisnika o teškim drogama i često pogoršava njihovo kliničko stanje te može dovesti do teških posljedica za njihovo zdravlje.

Na grupnim terapijama nastoji se riješti problem ovisnosti međusobnim razgovorom i potporom te motivirati pojedinca da se uhvati u koštac sa svojom ovisnošću. Grupne terapije vodi profesionalno osoblje (npr. doktori, medicinske sestre, psiholozi i drugi stručni savjetnici). Ovakva vrsta terapije se pokazala dobra kod osoba koje imaju problema sa alkoholom, ali utjecaj na ovisnike koji uz alkohol zloupotrebljavaju i opojne droge je zasad nepoznat, odnosno nedovoljno istražen.

Datum pretraživanja literature:Uzete su u obzir sve studije koje se bave ovom problematikom i koje zadovoljavaju kriterije uključenja, a objavljene su do lipnja 2014. godine.

Značajke istraživanja

U literaturi su pronađene ukupno 4 studije koje uključuju ukupno 594 ovisnika o teškim drogama. U prvoj studiji je uspoređen pristup anonimnih alkoholičara (12 koraka) sa pristupom kojim se nastojalo motivirati pacijente da sami razviju želju da prestanu zloupotrebljavati alkohol ili droge. U drugoj studiji su autori su koristili pristup kojim se prepoznaje problem s alkoholom i zatim se te pacijente nastojalo motivirati da sami prestanu piti te se taj pristup usporedio sa uobičajenim liječenjem. Jedna od uključenih studija je usporedila savjetovanje u kojem se ljudima pokušalo pomoći na način da promijene svoje ponašanje (u grupnom i individualnom formatu) sa grupom pacijenata sa kojima se razgovaralo o hepatitisu u smislu promocije zdravlja. U posljednjoj studiji je uspoređen pristup kratke motivacijske intervencije sa samo procjenom pacijentova stanja.

Ključni rezultati

Ukupno gledano, pronađeni su dokazi loše kvalitete samo za usporedbe obuhvaćene ovim sustavnim pregledom.

- Studije koje su pronađene i uključene u ovaj sustavni pregled su jako različite i nije bilo moguće kombinirati njihove rezultate.

- Ostaje nejasno mogu li terapije razgovorom (savjetovanja) utjecati na smanjenje konzumacije alkohola kod intravenskih i drugih ovisnika o teškim drogama iz razloga sto dosadašnje studije sadrže dokaze loše kvalitete o tome pitanju.

- Isto tako ostaje nejasno da li savjetovanja o alkoholizmu utječu na korištenje teških droga kod pacijenata koji su ovisnici o drogama i alkoholu jer je također niska razina postojećih dokaza. Nije pronađeno dovoljno informacija da bi se usporedile različite vrste terapija razgovorom.

- Većina studija nije uzela u obzir eventualne izvore pristranosti.

- Potrebno je više studija sa jačom razinom dokaza (kao što su randomizirani klinički pokusi) da bismo odgovorili na postavljeno pitanje.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Nikola Ključević
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr