Stosowanie kwasów tłuszczowych omega-3 w leczeniu otępienia

Wprowadzenie

Uważa się, że wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 (omega-3 PUFA) mają korzystny wpływ na funkcjonowanie mózgu. Sugerowano, że stosowanie tych kwasów może poprawiać lub opóźniać pogorszenie pamięci oraz zdolność do wykonywania codziennych czynności u chorych z otępieniem. W niniejszym przeglądzie ocenialiśmy badania z randomizacją (badania kliniczne, w których osoby przydziela się losowo do jednej z dwóch lub więcej grup leczenia), w których porównywano stosowanie omega-3 PUFA w formie suplementów diety lub jako wzbogacenie diety z placebo (leczenie pozorowane) u chorych z najbardziej powszechnymi rodzajami otępienia.

Włączone badania

Włączyliśmy trzy badania, które obejmowały 632 chorych na chorobę Alzheimera o łagodnym lub umiarkowanym stopniu zaawansowania. Nie odnaleźliśmy żadnych badań dotyczących innych rodzajów otępienia. We wszystkich badaniach uczestnicy przyjmowali placebo albo suplementy diety zawierające omega-3 PUFA. Jakość badań oceniono jako dobrą. Uczestników do grup przydzielono losowo. Uczestnicy i większość badaczy nie wiedzieli jakie leczenie otrzymywali uczestnicy.

Wyniki

Podsumowując wyniki badań stwierdziliśmy, że przyjmowanie suplementów zawierających omega-3 PUFA przez sześć miesięcy nie wpływało na zdolności poznawcze (uczenie się i rozumienie), codzienne funkcjonowanie, jakość życia lub zdrowie psychiczne. W jednym niewielkim badaniu zaobserwowano, że stosowanie omega-3 PUFA poprawiło, w długoterminowej obserwacji, zdolność do wykonywania czynności dnia codzinnego złożonych poznawczo, takich jak robienie zakupów. Jednak jakość danych naukowych była tylko umiarkowana, w związku z tym konieczne jest potwierdzenie tych wyników w kolejnych badaniach. Stosowanie omega-3 PUFA nie wpływało również na ocenę ogólnego stopnia ciężkości choroby. W badaniach nie opisano bardzo dokładnie występujących skutków ubocznych, jednak w żadnym z badań nie odnotowano istotnego szkodliwego wpływu stosowania omega-3 PUFA na zdrowie.

Wnioski

Podsumowując, jakość danych naukowych była umiarkowana lub wysoka dla większości ocenianych efektów, jednak nie odnaleźliśmy żadnych danych naukowych wskazujących na korzyści lub szkody ze stosowania suplementów diety zawierających omega-3 PUFA u chorych na chorobę Alzheimera o łagodnym lub umiarkowanym stopniu zaawansowania. Efekty stosowania omega-3 PUFA u osób z innymi rodzajami otępienia pozostają niejasne.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Bartłomiej Matulewicz Redakcja: Karolina Moćko.

Tools
Information