Sposoby wsparcia dzieci z nowotworem złośliwym, aby mogły uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących ich opieki zdrowotnej

Pytanie badawcze

Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych dotyczących tematu sposobów wsparcia dzieci chorych na nowotwór złośliwy w podejmowaniu decyzji odnośnie ich stanu zdrowia. Nie znaleźliśmy żadnych badań.

Wprowadzenie

Nowotwór złośliwy jest ciężką chorobą, która wymaga kompleksowego leczenia z nieprzyjemnymi skutkami ubocznymi. Dzieci z nowotworem złośliwym na ogół wolą być w pewnym stopniu zaangażowane w podejmowanie decyzji dotyczących ich opieki i terapii. Angażowanie dzieci w decyzje dotyczące ich stanu zdrowia może im pomóc zrozumieć chorobę i jej leczenie, zmniejszyć obawy, pomóc im poczuć się lepiej przygotowanymi i lepiej radzić sobie w walce z nowotworem złośliwym.

Charakterystyka badań

Dane naukowe są aktualne do 29 lutego 2016 roku. Nie znaleźliśmy żadnych badań, w których oferowano dzieciom pomoc, aby mogły uczestniczyć w podejmowaniu decyzji wraz z rodzicami i personelem medycznym.

Główne wyniki

W chwili obecnej nie ma danych naukowych dotyczących sposobów pomagania dzieciom z nowotworem złośliwym w podejmowaniu decyzji dotyczących ich opieki zdrowotnej. Potrzebne są badania wysokiej jakości, zanim będzie można wyciągnąć konkretne wnioski.

Jakość danych naukowych

Nie dotyczy, gdyż nie znaleziono odpowiednich badań.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Anastazja Szlauer-Stefańska Redakcja: Piotr Sawiec

Tools
Information