راه‌های کمک به کودکان مبتلا به سرطان برای شرکت در تصمیم‌گیری در مورد مراقبت سلامت خود

سوال مطالعه مروری

ما شواهد را درباره آن‌چه که به کودکان مبتلا به سرطان کمک می‌کند در تصمیم‌گیری مراقبت سلامت خود کمک کنند، مرور کردیم. هیچ مطالعه‌ای را نیافتیم.

پیشینه

سرطان یک بیماری جدی است که شامل درمان‌های پیچیده با عوارض جانبی نامطلوب است. کودکان مبتلا به سرطان عموما ترجیح می‌دهند در تصمیم‌گیری مربوط به مراقبت و درمان خود به نوعی درگیر شوند. مشارکت کودکان در تصمیم‌گیری در مراقبت سلامت خود می‌تواند به درک آنها از بیماری و درمان کمک کند، ترس آنها را کاهش دهد، به آنها کمک کند تا آمادگی خود را بیش‌تر کنند و با سرطان خود بهتر کنار بیایند.

ویژگی‌های مطالعه

شواهد تا 29 فوریه 2016 به‌روز است. هیچ مطالعاتی را نیافتیم که به کودکان کمک کند تا در تصمیم‌گیری با والدین و کارکنان مراقبت سلامت مشارکت کنند.

نتایج کلیدی

در حال حاضر هیچ شواهدی در مورد راه‌های کمک به مشارکت کودکان مبتلا به سرطان در تصمیم‌گیری در مورد مراقبت سلامت وجود ندارد. پیش از نتیجه‌گیری قطعی باید پژوهش‌های بیشتر و با کیفیت بالا انجام دهیم.

کیفیت شواهد

چون مطالعات واجد شرایط پیدا نشدند، قابل اجرا نیست.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در مورد تاثیرات مداخلات برای ترویج SDM در کودکان مبتلا به سرطان بین چهار تا 18 ساله نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد. این مرور نشان می‌دهد برای پژوهش‌های کمیاب با کیفیت بالا در زمینه مداخلات برای ترویج مشارکت در SDM برای کودکان مبتلا به سرطان با کمبود مواجه هستیم. دلایل بالقوه بسیاری برای عدم مطالعات مربوط به مداخلات SDM در کودکان وجود دارد. نگرش نسبت به مشارکت کودکان به طور آهسته در جامعه تغییر می‌کند و ممکن است چنین تغییراتی در تنظیمات مراقبت سلامت در کشور ترجمه یا تصویب شود. اولویت ممکن است در ایجاد مداخله‌ای باشد که مشارکت کودکان را در تعاملات ارتباطی ارتقاء می‌دهد، زیرا اشتراک اطلاعات یک پیش‌شرط برای SDM است. محدود کردن این مرور به RCTها یک محدودیت بود و گسترش مرور به مطالعات غیر-تصادفی‌سازی شده (NRS) ممکن است شواهد بیش‌تری را تولید کند. برای به‌روز کردن مرور، فقط RCTها و CCTها را وارد کردیم. واضح است که پژوهش‌های بیش‌تری لازم است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

این یک نسخه به‌روز از مرور سیستماتیک تصمیم‌گیری مشترک (SMD) کاکرین است که در سال 2013 منتشر شده است. حقوق کودکان در مورد مسائلی که بر زندگی آنها تاثیر می‌گذارد، از زمان انتشار پیمان سازمان ملل متحد (1989) به خوبی شناخته شده است. کودکان مبتلا به سرطان معمولا ترجیح می‌دهند که در تصمیم‌گیری شرکت کنند و مهم است که آنها فرصت داشته باشند تا در تصمیم‌گیری در مورد مراقبت سلامت خود، حتی در تصمیمات پایان زندگی، مشارکت داشته باشند. حمایت‌های قابل توجهی از دخالت کودکان در تصمیم‌گیری در زمینه مراقبت سلامت در سطح معقول و منطبق با تجربه، سن و توانایی آنها وجود دارد. بنابراین، متخصصان مراقبت سلامت و والدین باید بدانند چگونه کودکان را در تصمیم‌گیری درگیر کنند و چه مداخلاتی در ارتقاء SDM برای کودکان مبتلا به سرطان بیش‌ترین تاثیر را دارد.

اهداف: 

بررسی تاثیرات مداخلات SDM در روند SDM برای کودکان مبتلا به سرطان که سن آنها چهار تا 18 سال است.

روش‌های جست‌وجو: 

منابع زیر را برای این مرور جست‌وجو کردیم: پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL) (کتابخانه کاکرین 2016، شماره 1)؛ PubMed (NLM) (از 1946 تا فوریه 2016)؛ Embase (Ovid) (از 1974 تا فوریه 2016)؛ CINAHL (EBSCO) (از 1982 تا فوریه 2016)؛ ERIC (ProQuest) (از 1966 تا فوریه 2016)؛ PsycINFO (EBSCO) (از 1806 تا فوریه 2016)؛ BIOSIS (Thomson Reuters) (از 1980 تا دسامبر 2009 – عضویت در آن تاریخ متوقف شد)؛ پایان‌نامه‌ها و تزهای ProQuest (از 1637 تا فوریه 2016)؛ و Sociological Abstracts (ProQuest) (از 1952 تا فوریه 2016). علاوه بر این، فهرست منابع مقالات مرتبط و مقالات مروری را جست‌وجو کرده و مجموعه مقالات کنفرانس‌های زیر را جست‌جو کردیم (2005 تا و شامل 2015): American Academy on Communication in Healthcare (AACH)؛ European Society for Medical Oncology (ESMO)؛ European CanCer Organisation (ECCO)؛ European Association for Communication in Healthcare (EACH)؛ International Conference on Communication in Healthcare (ICCH)؛ International Shared Decision Making Conference (ISDM)؛ Annual Conference of the International Society for Paediatric Oncology (SIOP) and Annual Scientific Meeting of the Society for Medical Decision Making (SMDM). پایگاه ثبت ISRCTN (International Standard Randomised Controlled Trial Number) و پایگاه ثبت موسسات ملی سلامت (NIH) را برای کارآزمایی‌های در حال انجام در 29 فوریه 2016 از نظر گذراندیم.

معیارهای انتخاب: 

برای این نسخه به‌روز، کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) و کارآزمایی‌های بالینی کنترل شده (controlled clinical trials; CCTs) را از مداخلات SDM برای کودکان مبتلا به سرطان سنین چهار تا 18 ساله وارد کردیم. انواع تصمیمات عبارت بودند از: درمان، مراقبت سلامت و تصمیم‌گیری‌های مربوط به مشارکت در پژوهش. پیامد اولیه، SDM بود که با هر مقیاس اعتبارسنجی اندازه‌گیری شد.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور جست‌وجو را انجام دادند و سه نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم مطالعات به دست آمده را ارزیابی کردند. برای کسب اطلاعات بیش‌تر با نویسندگان مطالعه تماس گرفتیم.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ای معیارهای ورود ما را نداشت، و از این رو، هیچ تجزیه‌و‌تحلیلی انجام نشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information