Wpływ antykoncepcji opartej wyłącznie na progesteronie na masę ciala

Środki antykoncepcyjne jednoskładnikowe (zawierające wyłącznie progesteron) mogą być stosowane u kobiet, które nie chcą lub nie powinny przyjmować estrogenu. Wiele środków antykoncepcyjnych jednoskładnikowych jest długodziałających, są tańsze niż inne metody antykoncepcyjne oraz dobrze zapobiegają zajściu w ciążę. Niektóre kobiety obawiają się, że stosowanie tej metody antykoncepcji powoduje wzrost masy ciała, jako efekt uboczny. Obawa o przyrost masy ciała może powodować wśród kobiet niechęć do stosowania tej metody. Ponadto, niektóre kobiety mogą zaprzestać stosowania antykoncepcji przedwcześnie, co może skutkować nieplanowaną ciążą. Poszukiwaliśmy badań klinicznych dotyczących środków antykoncepcyjnych jednoskładnikowych i ich wpływu na zmianę masy ciała.

Przeprowadziliśmy komputerowe wyszukiwanie (do dnia 4 sierpnia 2016 r.,) badań, w których porównywano tabletki antykoncepcyjne jednoskładnikowe z innymi metodami kontroli urodzeń lub niestosowaniem antykoncepcji. Na wstępie, zwróciliśmy się do badaczy w celu odnalezienia nieopublikowanych badań. Skoncentrowano się na zmianie masy ciała lub innych pomiarach ciała, jak masa mięśniowa lub masa tkanki tłuszczowej.

Niniejsza aktualizacja objęła 6 nowych badań, łącznie włączono 22 badania obejmujące 11 450 kobiet. W 15 badaniach nie zaobserwowano znacznych różnic pomiędzy grupami w zmianie masy ciała lub innych parametrach ciała. Wyniki pięciu badań, o umiarkowanej lub niskiej jakości, wykazały różnice pomiędzy badanymi grupami. W trzech badaniach zaobserwowano różnice pomiędzy kobietami przyjmującymi zastrzyk ‘depo’ (przyp. tłum. zastrzyk antykoncepcyjny) a nie stosującymi hormonalnych metod antykoncepcji. W dwóch badaniach u kobiet przyjmujących depo zaobserwowano większy przyrost masy ciała. W trzecim badaniu, u nastoletnich kobiet zaobserwowano większy przyrost tkanki tłuszczowej (%) oraz spadek masy mięśniowej (%). W dwóch badaniach wykazano większy przyrost tkanki tłuszczowej (%) u kobiet stosujących wewnątrzmaciczną wkładkę antykoncepcyjną niż u kobiet niestosujących hormonalnych metod antykoncepcyjnych. W jednym badaniu wykazano analogiczną różnicę dla pigułek jednoskładnikowych, zawierających wyłącznie progesteron. W obydwu badaniach większy spadek masy mięśniowej wystąpił w grupie kobiet przyjmujących środki antykoncepcyjne jednoskładnikowe.

Odnaleźliśmy mało danych naukowych wskazujących, że stosowanie środków antykoncepcyjnych jednoskładnikowych wpływa na przyrost masy ciała. W większości badań średni przyrost masy ciała wynosił mniej niż 2 kg (4,4 lb) w okresie od 6 do 12 miesięcy. W grupach stosujących inne metody kontroli zaobserwowano podobny przyrost masy ciała. Informowanie kobiet o naturalnym przyroście masy ciała wynikającym ze stosowania środków antykoncepcyjnych może być pomoce w kontynuowaniu przez nie stosowania tych metod.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information