Skuteczność monoterapii wigabatryną w porównaniu z karbamazepiną w leczeniu chorych na padaczkę

Pytanie badawcze

Niniejszy przegląd jest aktualizacją przeglądu opublikowanego w Cochrane Database of Systematic Reviews (2012, Issue 1) pt. "Skuteczność monoterapii wigabatryną w porównaniu z karbamazepiną w leczeniu chorych na padaczkę". Analizowaliśmy dane naukowe dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa wigabatryny w porównaniu z karbamazepiną w monoterapii w leczeniu chorych na padaczkę. Odnaleźliśmy 5 badań.

Wprowadzenie

Padaczka to powszechna choroba neurologiczna, na którą cierpi ponad 50 milionów osób na całym świecie. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania wigabatryny w leczeniu uzupełniającym padaczki lekoopornej zostały potwierdzone. Jednak poza tymi informacjami należy uwzględnić ryzyko wystąpienia ubytków pola widzenia. Chcieliśmy sprawdzić, czy u chorych na padaczkę wigabatryna stosowana w monoterapii jest skuteczna i bezpieczna, w porównaniu ze standardowym leczeniem przeciwpadaczkowym karbamazepiną w monoterapii.

Charakterystyka badań

Dane są aktualne do lipca 2015 r. Odnaleźliśmy 5 badań, w których oceniano stosowanie wigabatryny lub karbamazepiny w monoterapii w leczeniu nowo rozpoznanej padaczki. Badaniami objęto łącznie 734 uczestników w wieku od 6 miesięcy do 65 lat.

Główne wyniki

Wyniki niniejszego przeglądu wskazują na brak istotnych statystycznie różnic między stosowaniem wigabatryny i karbamazepiny pod względem czasu, jaki upłynął do rezygnacji pacjenta z leczenia oraz czasu do osiągnięcia 6-miesięcznej remisji po podaniu dawki stabilizującej od momentu przydzielenia do grupy badanej (randomizacji). Jednocześnie wyniki wskazują na negatywny wpływ stosowania wigabatryny na czas do wystąpienia pierwszego napadu padaczkowego. Przyjmowanie wigabatryny wiązało się prawdopodobnie ze zwiększeniem masy ciała. Wyniki przeglądu systematycznego badań obserwacyjnych wskazują, że istnieją obawy co do bezpieczeństwa tego leku związane z dużą częstością występowania ubytków w polu widzenia (Maguire 2010).

Jakość danych naukowych

Jedno badanie było dobrej jakości, natomiast jakość pozostałych czterech badań była niska.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny. Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information