Monoterapija (uzimanje jednog lijeka) vigabatrinom u usporedbi s karbamazepinom za liječenje epilepsije

Istraživačko pitanje

Ovaj sustavni pregled je obnovljena verzija pregleda literature objavljenog u Cochrane bazi podataka sustavnih pregleda (2012, 1. izdanje). Pregledani su dokazi iz literature o djelotvornosti i i rizicima liječenja vigabatrinom u usporedbi s karbamazepinom (KBZ) u osoba s epilepsijom. Pronađeno je pet studija.

Dosadašnje spoznaje

Epilepsija je čest neurološki poremećaj koji pogađa više od 50 milijuna ljudi širom svijeta. Djelotvornost i sigurnost vigabatrina kao dodatka liječenju refraktorne (otporne na liječenje) epilepsije dobro je ispitana. Međutim, prilikom razmatranja tog lijeka treba uzeti u obzir mogućnost oštećenja vidnog polja. U ovom sustavnom pregledu cilj je bio saznati koliko je monoterapija (terapija samo jednim lijekom) vigabatrinom učinkovita i sigurna u usporedbi sa standardnim lijekom protiv epilepsijom - karbamazepinom.

Značajke istraživanja

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do srpnja 2015. Pronađeno je pet istraživanja koja su usporedila monoterapiju vigabatrinom ili karbamazepinom kod novodijagnosticiranih pacijenata. U tim studijama uključeno je 734 pacijenta u dobi od 6 mjeseci do 65 godina starosti.

Ključni rezultati

Rezultati ovog sustavnog pregleda ne pokazuju značajne razlike između liječenja vigabatrinom i karbamazepinom u odnosu na vrijeme do prestanka uzimanja terapije i vremenski period potreban da se postigne šestomjesečna remisija nakon stabilizacije doze u odnosu na vrijeme kad su pacijenti razvrstani u terapijsku skupinu. No, otkriveni su neki klinički nedostaci kod vigabatrina na vrijeme do prvog napada. Kod vigabatrina je postojala veća vjerojatnost dobitka na težini. Bojazan izaziva i visoka mogućnost oštećenja vizualnog polja, kao što je navedeno u sustavnom pregledu opservacijskih studija koji su objavili Maguire i suradnici 2010. godine.

Kvaliteta dokaza

Jedna studija je bila ocijenjena kao kvalitetna, a ostale četiri kao studije loše kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Finney
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information