Swoista immunoterapia alergenowa w leczeniu egzemy (atopowego zapalenia skóry)

Wprowadzenie

Co najmniej 1 na 7 dzieci oraz 1 na 50 dorosłych cierpi na atopowe zapalenie skóry, które jest schorzeniem skóry charakteryzującym się swędzącą, czerwoną wysypką. Osoby z atopowym zapaleniem skóry są uczulone na wiele czynników w środowisku takich jak, roztocza kurzu domowego, a narażenie na czynniki alergizujące może pogorszyć objawy egzemy. Swoista immunoterapia alergenowa (odczulanie - przyp. tłum.) to leczenie polegające na podaniu serii zastrzyków lub kropli pod język zawierających substancję, na którą dana osoba jest uczulona. Leczenie może zmniejszać ciężkość alergii, a tym samym może zmniejszać objawy atopowego zapalenia skóry. Naszym celem było sprawdzenie czy swoista immunoterapia alergenowa jest lepsza, czy gorsza, niż leczenie standardowe lub placebo, w poprawie ciężkości choroby oraz jej objawów, ocenianych przez uczestników, rodziców i badaczy.

Pytanie badawcze

Czy swoista immunoterapia alergenowa jest skutecznym leczeniem dla osób z atopowym zapaleniem skóry?

Charakterystyka badań

Dane naukowe są aktualne do lipca 2015 r. Odnaleźliśmy 12 badań, w których udział wzięło 733 uczestników, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Badania przeprowadzono w specjalistycznych poradniach alergologicznych w dziewięciu krajach. Długość okresu obserwacji wahała się od czterech miesięcy do trzech lat. Uczestnikom immunoterapia dostarczano na cztery różne sposoby. 7 z 12 badań było finansowanych przez firmy produkujące alergeny.

Główne wyniki

W naszym przeglądzie nie odnaleźliśmy danych naukowych, potwierdzających, że swoista immunoterapia alergenowa może być skutecznym leczeniem atopowego zapalenia skóry (objawy i ciężkość choroby oceniania przez uczestników lub rodziców). Odnaleźliśmy ograniczone dane naukowe wskazujące, że swoista immunoterapia alergenowa łagodzi objawy choroby według oceny badaczy. Immunoterapia nie powodowała więcej działań niepożądanych niż leczenie standardowe lub placebo.

Jakość danych naukowych

Ogólna jakość danych naukowych była niska. Obniżyliśmy ocenę jakości danych, głównie z powodu zróżnicowanych wyników pomiędzy badaniami, braku zaślepienia w niektórych badaniach oraz dlatego, że w stosunkowo niewielu badaniach oceniano wyniki istotne dla pacjenta. Przyszłe badania powinny oceniać wysokiej jakości preparaty alergenowe, z udokumentowanym działaniem na inne choroby alergiczne, oraz powinny uwzględniać wyniki raportowane przez pacjentów.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information