Endoskopia kapsułkowa w rozpoznawaniu żylaków przełyku u osób z przewlekłymi chorobami wątroby lub zakrzepicą żyły wrotnej

Wprowadzenie

W marskości wątroby, niezależnie od jej przyczyny, dochodzi do zmian w budowie wątroby utrudniających przepływ przez nią krwi, co zwiększa ciśnienie w żyle wrotnej. Żyła ta prowadzi krew z jelit do wątroby; stan ten nazywa się nadciśnieniem wrotnym.Nadciśnienie wrotne powoduje poszerzanie się (rozdęcie) żył w obrębie ściany przełyku; takie żyły często pękają z obfitym krwawieniem.Dlatego w przypadku stwierdzenia marskości wątroby zaleca się endoskopowe badanie przełyku, żołądka i dwunastnicy (gastroskopię) w celu wykrycia ewentualnych żylaków przełyku (nadmiernie poszerzonych żył).Podczas gastroskopii wprowadza się przez usta do przełyku giętką rurkę z małą kamerą na końcu.Przekazuje ona obraz na ekran.Obecność dużych żylaków, albo czerwonych punktów (znamion) nawet na małych żylakach informuje o dużym ryzyku ich pęknięcia i krwawienia.Jeżeli znajdzie się takie niebezpieczne żylaki, stosowanie leków z grupy tzw. beta-blokerów skutecznie zmniejsza ryzyko krwawienia.Endoskopia kapsułkowa jest mniej inwazyjna niż gastroskopia, ponieważ osoba badana musi tylko połknąć małe urządzenie, które przekazuje obraz ścian przełyku i może wykryć obecności poszerzonych żył.

Charakterystyka badań

W naukowych bazach danych poszukiwaliśmy badań klinicznych, w których porównywano gastroskopię z endoskopią kapsułkową oraz odnotowano wielkość i wygląd żylaków u dzieci i dorosłych z przewlekłą chorobą wątroby lub z zakrzepicą (zwężeniem) żyły wrotnej.Przeszukano artykuły opublikowane do października 2013 r.

Główne wyniki

Znaleźliśmy 16 badań oceniających zdolność endoskopii kapsułkowej, w porównaniu z gastroskopią, do diagnozowania obecności żylaków i oceny ryzyka krwawienia u dorosłych z marskością wątroby.Endoskopia kapsułkowa, mimo że jest chętniej akceptowana przez pacjentów, nie może zastąpić gastroskopii w wykrywaniu żylaków przełyku, gdyż 15% żylaków pozostaje niewykrytych, a 15% wykrytych nie potwierdza się w zwykłym badaniu endoskopowym.Nawet dokładność wykrywania dużych żylaków lub czerwonych znamion na żylakach była dużo mniejsza niż w przypadku gastroskopii.Stąd wniosek, że endoskopia kapsułkowa nie jest wystarczająco dokładna, aby zastąpić gastroskopię w wykrywaniu żylaków przełyku u pacjentów z marskością wątroby.

Jakość danych naukowych

W dziewięciu z szesnastu badań stwierdziliśmy niedociągnięcia dotyczące doboru uczestników badania oraz kompletności opublikowanych informacji, co niekorzystnie wpływa na dokładność oszacowania oraz możliwość uogólnienia wyników.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Mateusz Świerz Redakcja: Łukasz Strzeszyński

Tools
Information