Sumatryptan w połączeniu z naproksenem w leczeniu ostrych napadach migreny u dorosłych

Najistotniejsze informacje

Badania, które znaleźliśmy wskazują na skuteczność połączenia sumatryptanu z naproksenem w leczeniu ataków migreny. Połączenie to nie jest znacznie lepsze niż stosowanie samego sumatryptanu, ale znacznie lepsze niż stosowanie samego naproksenu. Napady migreny skuteczniej leczy się gdy leki podawane są odpowiednio wcześniej, a ból jest jeszcze łagodny.

Wprowadzenie

Migrena to złożone schorzenie charakteryzujące się występowaniem wielu różnych objawów. Dotyka ona od dwóch do trzech razy więcej kobiet niż mężczyzn i występuje najczęściej między 30. a 50. rokiem życia. U większości osób migrena charakteryzuje się przede wszystkim silnym bólem głowy. Inne objawy to: zaburzenia widzenia, nadwrażliwość na światło, dźwięki i zapachy, nudności oraz wymioty.

W leczeniu bólów migrenowych stosuje się zarówno niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), jak również leki należące do grupy tryptanów. W niniejszej analizie oceniono jak dobrze działają naproksen (NLPZ) i sumatryptan (tryptan) podawane łącznie. W większości krajów tabletka zawierająca oba leki jest niedostępna, jednak oddzielnie leki te są szeroko dostępne i mogą być przyjmowane razem.

Charakterystyka badań

Do analizy włączyliśmy wyniki badań opublikowanych do 28 października 2015 roku, w których stosowano sumatryptan w połączeniu z naproksenem w leczeniu bólów migrenowych u dorosłych. Pacjenci przyjmowali kombinację sumatryptanu z naproksenem, tylko sumatryptan, tylko naproksen, albo jedynie placebo (tzw. ,,niby tabletkę”). Pacjenci oraz ich opiekunowie medyczni nie wiedzieli jakie leczenie zastosowano.

Kluczowe wnioski

Znaleźliśmy 13 badań, z których 12 (obejmujących łącznie 9300 uczestników) dostarczyło informacji jak dobrze działa taka kombinacja leczenia.

W uśmierzeniu ostrych napadów migreny u dorosłych kombinacja sumatryptanu z naproksenem była lepsza niż placebo. Początkowo, gdy ból głowy był łagodny, u 5 na 10 osób (50%) otrzymujących kombinację leków ból ustąpił w ciągu 2 godzin, w porównaniu z około 2 na 10 osobami (18%) przyjmującymi placebo. U prawie 6 na 10 osób (58%) z umiarkowanym lub silnym bólem głowy otrzymujących kombinację leków ból zmniejszył swoje natężenie do łagodnego lub ustąpił całkowicie w ciągu 2 godzin, w porównaniu z około 3 na 10 osobami (27%) przyjmującymi placebo. Dla uczestników badań kombinacja ta była również lepsza niż ta sama dawka któregokolwiek z leków podawanego osobno. Wyniki dotyczyły 5 na 10 osób (52%) przyjmujących sam sumatryptan lub około 4 na 10 osób (44%) leczonych samym naproksenem.

W celu złagodzenia objawów migreny (nudności, nadwrażliwość na światło lub dźwięki) czy utraty zdolności normalnego funkcjonowania, zastosowanie kombinacji leków było lepsze niż podawanie placebo albo stosowanie tylko jednego z leków. Działania niepożądane, takie jak: zawroty głowy, mrowienie czy pieczenie skóry, bezsenność, nudności, niestrawność, suchość w ustach, ucisk w klatce piersiowej występowały częściej podczas stosowania sumatryptanu (samego lub w kombinacji) niż podczas przyjmowania naproksenu albo placebo. W głównej mierze działania niepożądane były łagodne albo średnio odczuwalne i rzadko prowadziły do zrezygnowania przez uczestników z udziału w badaniach.

Jakość danych naukowych

Badania te przeprowadzono z zachowaniem wysokich standardów badawczych i były w głównej mierze wystarczająco duże, żeby dostarczyć wiarygodnych wyników, dlatego też większość wyników dotyczących skuteczności leków jest wysokiej jakości. Jakość wyników dotyczących działań niepożądanych zmniejszono do umiarkowanej, ponieważ zdarzenia te występowały rzadziej.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Weronika Krzykowska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information