Stosowanie kofeiny w zapobieganiu urazom i błędom u pracowników zmianowych

Senność prowadzi do pogorszenia wydajności i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia błędów i urazów. Praca zmianowa jest główną przyczyną senności, ponieważ wymaga od pracowników aktywności w czasie, który różni się od tego jaki dyktuje ich "zegar biologiczny". Taka sytuacja może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa własnego i innych - senność jest czynnikiem ryzyka wystąpienia zdarzeń, takich jak: wypadki drogowe, wypadki przy pracy i błędy medyczne.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa tym, których praca wymaga aktywności w nocy konieczna jest identyfikacja interwencji, które mogą zmniejszyć ryzyko błędu i urazów. Kofeinę zaproponowano jako jedną z takich interwencji, chociaż jej skuteczność w przypadku pracowników zmianowych nie jest znana.

W niniejszym przeglądzie systematycznym, autorzy poszukiwali badań z randomizacją (badania, w których uczestników przydziela się losowo do grupy badanej i kontrolnej - przyp. tłum.), w których oceniano wpływ kofeiny na wystąpienie urazów, błędów oraz sprawność poznawczą u pracowników zmianowych. Zidentyfikowano 13 badań - w żadnym z badań nie oceniano wpływu na wystąpienie urazów, w dwóch badaniach oceniano popełnianie błędów, natomiast w pozostałych stosowano testy neuropsychologiczne w celu oceny sprawności poznawczej.

Wyniki badań sugerują, że w porównaniu z niestosowaniem interwencji, kofeina może zmniejszyć liczbę popełnianych błędów i poprawić sprawność poznawczą u pracowników zmianowych. W badaniach porównujących kofeinę z innymi działaniami (takimi jak: drzemki, jasne światło i modafinil), nie stwierdzono różnic. Jednakże, ze względu na pewne słabości metodologiczne włączonych badań, wyniki należy interpretować z ostrożnością.

Autorzy niniejszego przeglądu systematycznego wnioskują, że stosowanie kofeiny może być skuteczną interwencją w celu poprawy wydajności pracowników zmianowych, jednak nie istnieją żadne badania na podstawie, których możliwa byłaby ocena wpływ kofeiny na ryzyko urazu. Na podstawie aktualnych danych naukowych, autorzy przeglądu uważają, że nie ma powodu by zdrowi pracownicy zmianowi, którzy już stosują kofeinę w celu poprawy swojej koncentracji, nie przekraczając zalecanych ilości, mieli zaprzestawać takiego działania. Autorzy sugerują, iż powinny zostać podjęte dalsze badania w celu oceny skutków kofeiny względem innych potencjalnych środków zaradczych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information