Interwencje skierowane do społeczności lokalnych na rzecz popularyzowania aktywności fizycznej

Niewystarczająca aktywność fizyczna prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia. Regularna aktywność fizyczna może zmniejszać ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych oraz wpływać pozytywnie na stan zdrowia i samopoczucie. Brak aktywności fizycznej jest powszechnym, a w niektórych przypadkach także narastającym, problemem zdrowotnym. W celu rozwiązania tego problemu, przeprowadzono 33 badania, w których zastosowano programy naprawcze (zakładające wiele różnych podejść w ramach jednego programu), skierowane do społeczności lokalnych. Kiedy w 2011 roku po raz pierwszy analizowano dostępne badania, stwierdzono, że nie ma badań dobrej jakości, w których można było wykazać, czy takie podejście jest korzystne, czy też nie. W niektórych badaniach stwierdzono, że programy kierowane do społeczności lokalnych wpływają pozytywnie na poziom aktywności fizycznej, podczas gdy w innych badaniach tego nie potwierdzono. W tej zaktualizowanej wersji przeglądu uwzględniono cztery nowe badania o dobrej jakości, jednakże w żadnym z nich nie stwierdzono zwiększenia poziomu aktywności fizycznej w populacji. W niektórych badaniach wśród efektów programu odnotowano wzrost liczby spacerujących osób, jednak ogólny poziom aktywności fizycznej w populacji nie zwiększył się. W przeglądzie wykazano, że interwencje skierowane do społeczności lokalnych są bardzo trudne do przeprowadzenia, i jak się wydaje, zwykle nie dają wymiernych korzyści w odniesieniu do poziomu aktywności fizycznej w populacji. Oczywistym jest, że interwencjami nie udało się objąć odpowiedniej liczby członków społeczności lokalnej. Na tej podstawie można przypuszczać, że niektóre ze strategii ujętych w programie mogą nie wpływać skutecznie na działania podejmowane przez poszczególne osoby.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Joanna Błońska. Redakcja Paulina Rolska

Tools
Information