Wpływ śpiewu na czynność płuc i jakość życia dzieci i dorosłych z mukowiscydozą

Pytanie badawcze

Przeanalizowano dane naukowe dotyczące wpływu śpiewu jako leczenia uzupełniającego u dzieci i dorosłych z mukowiscydozą.

Wprowadzenie

Osoby z mukowiscydozą są narażone na zakażenia w obrębie klatki piersiowej (dróg oddechowych; przyp.tłum.) z powodu nadmiernie lepkiego śluzu w drogach oddechowych. Dlatego oczyszczanie dróg oddechowych jest ważnym elementem kontroli stanu zdrowia. Coraz częstsze doniesienia anegdotyczne sugerują, że śpiew może wspomagać pracę płuc i poprawiać jakość życia u osób z mukowiscydozą. Poszukiwaliśmy badań przy użyciu standardowych metod wyszukiwania w obrębie Cochrane Cystic Fibrosis i Genetic Disorders Group (grupy Cochrane związane z mukowiscydozą i zaburzeniami genetycznymi; przyp. tłum.) oraz przeprowadziliśmy szeroko zakrojone poszukiwania w innych stosownych bazach danych i publikacjach. Publikacja ta jest aktualizacją wcześniej opublikowanego przeglądu.

Data wyszukiwania danych

Dane naukowe są aktualne do dnia 7 stycznia 2019 r.

Charakterystyka badań

Przegląd zawiera jedno badanie z grupą 40 dzieci chorych na mukowiscydozę w wieku od 7 do 17 lat. W badaniu porównano specjalnie zaprojektowaną interwencję śpiewu z innymi niefizycznymi zajęciami rekreacyjnymi (rekreacja), a dzieci dobrano losowo do grupy ze śpiewem lub programem rekreacyjnym. Badanie trwało dwa tygodnie, a dzieci nadzorowano przez okres od 6 do 8 tygodni. W pracy oceniono wpływ śpiewu na siłę mięśni oddechowych, jakość życia i badania funkcji płuc.

Główne wyniki

Uczestnicy zarówno z grupy śpiewania, jak i rekreacyjnej zgłaszali pewną poprawę w pomiarach jakości życia. Uczestnicy grupy śpiewającej wykazali większy wzrost maksymalnego ciśnienia wydechowego (zastępcza miara badania siły mięśni oddechowych), podczas gdy w grupie rekreacyjnej nie nastąpiła poprawa w tym zakresie. Nie zgłoszono żadnych zdarzeń niepożądanych. Obecnie nie ma wystarczających danych naukowych, aby ocenić wpływ śpiewu na wyniki kliniczne u osób z mukowiscydozą. Dalsze badania z wykorzystaniem solidnych metod są potrzebne do oceny możliwych skutków śpiewania u osób z mukowiscydozą

Jakość danych naukowych

Uwzględnione badanie było ograniczone ze względu na małą liczbę uczestników (51 osób, a przeanalizowano wyniki tylko 40 uczestników) oraz wysoki wskaźnik rezygnacji z badania (21%). Uważamy również, że fakt uczestnictwa w badaniu młodych osób, które chętnie śpiewały, mógł mieć wpływ na wyniki.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Martyna Piskorska Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information