Skuteczność akupunktury w zapobieganiu bólowi głowy typu napięciowego

Cel

Dostępne dane naukowe wskazują na to, że zabiegi akupunktury obejmujące co najmniej 6 sesji terapeutycznych mogą być dobrym rozwiązaniem u osób z częstymi nawrotami bólu głowy typu napięciowego.

Wprowadzenie

Ból głowy typu napięciowego jest powszechną postacią bólu głowy. Łagodne napady można skutecznie leczyć za pomocą leków przeciwbólowych. Jednak u niektórych osób ból głowy typu napięciowego występuje często i znacząco pogarsza jakość życia. Akupunktura jest metodą leczenia, w której cienkie igły wprowadza się do skóry w odpowiednich punktach ciała. Technika ta pochodzi z Chin i jest obecnie stosowana w wielu krajach w leczeniu bólu głowy typu napięciowego. Odnaleźliśmy badania z randomizacją, których celem była ocena skuteczności akupunktury w zapobieganiu bólowi głowy typu napięciowego. Szukaliśmy głównie danych dotyczących liczby osób, u których stwierdzono odpowiedź na leczenie, definiowaną jako zmniejszenie o połowę liczby dni, w których występowały napady bólu głowy.

Główne wyniki

Dokonaliśmy przeglądu 12 badań opublikowanych do stycznia 2016 roku, obejmujących łącznie 2349 dorosłych. W aktualizacji niniejszego przeglądu uwzględniono wyniki 1 nowego badania.

Dodanie akupunktury do standardowej terapii albo początkowego leczenia bólu głowy (zazwyczaj za pomocą leków przeciwbólowych) w 2 dużych badaniach wiązało się z mniejszą o co najmniej połowę częstością napadów bólu głowy u 48 na 100 uczestników, w porównaniu z 17 uczestnikami na 100, którzy otrzymywali tylko standardowe leczenie.

W 6 badaniach akupunkturę porównano z "pozorowaną" akupunkturą, podczas której igły umieszczano w niewłaściwych punktach na ciele lub zastosowano igły, które nie przebijały skóry. Częstość napadów bólu głowy zmniejszyła się o połowę u 52 na 100 uczestników, u których stosowano prawdziwą akupunkturę, w porównaniu z 43 uczestnikami na 100, którzy otrzymywali "pozorowaną" akupunkturę. Wyniki zdominowało 1 duże, wysokiej jakości badanie (obejmujące około 400 uczestników), w którym stwierdzono, że pozytywny efekt prawdziwej akupunktury utrzymywał się przez 6 miesięcy od zabiegu. Nie stwierdzono różnicy między grupami osób otrzymujących prawdziwą i "pozorowaną" akupunkturę pod względem częstości występowania objawów niepożądanych czy też pod względem liczby osób rezygnujących z leczenia z powodu wystąpienia skutków ubocznych.

W 4 badaniach akupunkturę porównano z innymi metodami leczenia, takimi jak: fizjoterapia, masaż czy techniki relaksacyjne, jednak nie znaleziono żadnych użytecznych informacji.

Jakość danych naukowych

Odnalezione dane naukowe były umiarkowanej jakości.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Mateusz Kaczmarczyk Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information