Świadczenie opieki szpitalnej w domu pozwalające uniknąć hospitalizacji

Jaki jest cel tego przeglądu?

Celem tego przeglądu Cochrane było sprawdzenie, czy zapewnienie opieki zdrowotnej w warunkach domowych w celu uniknięcia przyjęcia do szpitala poprawia wyniki zdrowotne pacjentów i zmniejsza koszty usług zdrowotnych.

Kluczowe informacje

Unikanie hospitalizacji poprzez zapewnienie opieki w domu chorego prawdopodobnie ma niewielki lub żaden wpływ na ryzyko zgonu. Prawdopodobnie zwiększa szanse na przebywanie w domu po 6 miesiącach obserwacji i może być nieco tańsze.

Co analizowano w niniejszym przeglądzie?

Zapotrzebowanie na łóżka szpitalne w stanach nagłych jest nadal większe niż liczba dostępnych łóżek. Jednym ze sposobów na zmniejszenie zależności od łóżek szpitalnych jest zapewnienie pacjentom opieki zdrowotnej w domu, co czasami nazywane jest „unikaniem hospitalizacji poprzez zapewnienie opieki w domu". Natomiast określenie „wcześniejszy wypis ze szpitala do domu” odnosi się do pacjentów wypisywanych wcześniej ze szpitala w celu leczenia w domu; temat ten został omówiony osobno.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy dowiedzieć się, czy świadczenie opieki szpitalnej w domu wpływa na wyniki zdrowotne pacjentów i ich samodzielne życie w domu. Chcieliśmy również dowiedzieć się, czy taka opieka jest tańsza niż opieka szpitalna i czy wpływa na długość leczenia i zadowolenie pacjentów.

Co zrobiliśmy?

Szukaliśmy badań, w których porównano leczenie szpitalne w domu chorego z powodu ostrego zdarzenia zdrowotnego z opieką szpitalną. Porównano i podsumowano wyniki badań oraz oceniono wiarygodność danych naukowych, opierając się na czynnikach takich jak metody badawcze i liczba uczestników.

Co udało się nam ustalić?

Znaleźliśmy 20 badań, z których 4 zidentyfikowano na potrzeby niniejszej aktualizacji. Obejmowały one łącznie 3100 pacjentów z różnymi ostrymi schorzeniami. Do 4 badań włączono uczestników z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP); w 2 badaniach rekrutowano uczestników po udarze mózgu; w 7 badaniach głównie starszych uczestników z nagłym lub krótkotrwałym schorzeniem; a w pozostałych badaniach rekrutowano uczestników z różnymi schorzeniami.

W porównaniu z opieką szpitalną, opieka świadczona w domu pozwalająca uniknąć hospitalizacji u wybranej grupy pacjentów prawdopodobnie ma niewielki lub żaden wpływ na ryzyko zgonu lub prawdopodobieństwo przyjęcia do szpitala w ciągu najbliższych 3 do 12 miesięcy i prawdopodobnie zwiększa szanse na przebywanie w domu po 6 miesiącach obserwacji. Pacjenci, którzy otrzymują opiekę w domu, mogą być bardziej zadowoleni w porównaniu z pacjentami przebywającymi w szpitalu; jednak wpływ tego rodzaju opieki na opiekunów, którzy ich wspierają, jest niejasny. Hospitalizacja w domu prawdopodobnie powoduje niewielką lub żadną różnicę w stanie zdrowia pacjentów. Hospitalizacja w domu skraca czas pobytu w szpitalu, podczas gdy długość leczenia szpitalnego w domu jest zwykle dłuższa niż typowy pobyt w szpitalu. Unikanie hospitalizacji poprzez zapewnienie opieki w domu prawdopodobnie zmniejsza koszty leczenia, choć w różnym stopniu.

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Ze względu na niewielki rozmiar większości badań, jesteśmy umiarkowanie pewni, że uniknięcie przyjęcia do szpitala poprzez zapewnienie opieki w domu chorego, w porównaniu z opieką szpitalną, nie wpływa na liczbę osób, które zmarły. Nasze zaufanie do danych naukowych dotyczących ponownego przyjęcia do szpitala i pobytu w placówce opiekuńczej zostało ograniczone do umiarkowanego, ponieważ długość okresu obserwacji różniła się w poszczególnych badaniach. Jesteśmy umiarkowanie pewni danych naukowych dotyczących stanu zdrowia zgłaszanego przez pacjentów, ponieważ uczestnicy byli świadomi tego, jakie leczenie otrzymują, co mogło wpływać na wyniki. Mamy niewielkie zaufanie do danych naukowych dotyczących satysfakcji pacjentów, ponieważ w niewielu badaniach zgłaszano ten wynik, a także długości pobytu, ponieważ różniła się ona w poszczególnych badaniach. Jesteśmy umiarkowanie pewni danych naukowych dotyczących kosztów, ponieważ tylko w 3 badaniach w pełni analizowano tę kwestię.

Jak aktualny jest przegląd?

Poszukiwaliśmy badań opublikowanych do lutego 2022 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Węglarz; Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information