Kapsaicyna stosowana miejscowo w przewlekłym bólu neuropatycznym u dorosłych

Najważniejsza wyniki

Istnieją umiarkowanej jakości dane naukowe wskazujące, że plastry z kapsaicyną w dużym stężeniu (8%) mogą przynieść umiarkowaną, lub znaczną ulgę w bólu dla mniejszości osób cierpiących na neuralgię popółpaścową i bardzo niskiej jakości dane naukowe, wskazujące na korzyści dla osób cierpiących na neuropatię występującą w przebiegu zakażenia HIV i obwodową neuropatię cukrzycową.

Wprowadzenie

Ból neuropatyczny jest spowodowany uszkodzeniem nerwów w wyniku urazu lub choroby. Ból opisywano jako przewlekły, jeśli utrzymywał się przez większość dni w okresie co najmniej trzech miesięcy. Kapsaicyna jest tym związkiem, który sprawia że papryka chili jest ostra. Uważa się, że kapsaicyna zmniejsza natężenie przewlekłego bólu neuropatycznego poprzez zmniejszenie wrażliwości nerwów na informacje bólowe. Niniejszy przegląd jest aktualizacją przeglądu opublikowanego w 2013 roku, i dotyczy preparatu o dużym stężeniu kapsaicyny (8%), który musi być podawany w ściśle kontrolowanych warunkach klinicznych lub w szpitalu, często przy znieczuleniu miejscowym, gdyż bez szczególnych środków ostrożności może on początkowo powodować uczucie bólu i pieczenia na skórze. Jest on stosowany jedynie w leczeniu bólu zlokalizowanego w określonym obszarze ciała. Jednorazowe podanie kapsaicyny ma na celu osiągnięcie ulgi w odczuwaniu bólu do trzech miesięcy.

Charakterystyka badań

Przeszukaliśmy bazy badań naukowych pod kątem publikacji, w których analizowano skutki stosowania kapsaicyny w dużym stężeniu u dorosłych, którzy cierpieli na umiarkowany lub ciężki ból neuropatyczny. Efekt leczenia musiał trwać przez co najmniej 8 tygodni. Dane naukowe są aktualne do czerwca 2016 roku.

Osiem badań spełniało nasze kryteria włączenia, w tym dwa nowe badania dodane do niniejszej aktualizacji. Badania były poprawnie przeprowadzone.

Główne wyniki

W siedmiu badaniach, z udziałem 2442 uczestników, okazało się, że leczenie skutkowało dobrym poziomem łagodzenia bólu u niewielkiej liczby uczestników cierpiących na niektóre rodzaje bólu neuropatycznego (ból popółpaścowy i ból związany z uszkodzeniem nerwów związanym z zakażeniem HIV), a prawdopodobnie także w innych rodzajach bólu (ból stopy z powodu uszkodzenia nerwów w przebiegu cukrzycy - stopa cukrzycowa). Około 4 na 10 osób osiągnęło przynajmniej umiarkowaną ulgę w bólu dzięki kapsaicynie, w porównaniu z 3 osobami na 10 w grupie kontrolnej. Kontrolę stanowiło leczenie, które wyglądało tak samo jak interwencja, ale nie zawierało kapsaicyny w dużym stężeniu: albo żadnego dodatku abo z dodatkiem kapsaicyny ale w bardzo małej ilości. W jednym małym badaniu (46 uczestników), u osób cierpiących z powodu uporczywego bólu po operacji przepukliny, interwencja nie dała lepszych rezultatów niż kontrola.

U wszystkich osób otrzymujących badaną interwencję mogły wystąpić krótkotrwałe miejscowe problemy skórne, takie jak: zaczerwienienie, pieczenie czy ból. Poważne problemy wydają się być rzadkie oraz nie były częstsze w interwencji obejmującej kapsaicynę w dużym stężeniu niż w grupie kontroli z użyciem kapsaicyny w bardzo małym stężeniu lub placebo.

Nieco więcej osób z grupy kontroli, w porównaniu do grupy otrzymującej kapsaicynę, zrezygnowało z udziału w badaniu z powodu braku korzyści. Nie notowano różnicy pomiędzy grupami pod kątem rezygnacji z udziału z powodu skutków ubocznych.

Jakość danych naukowych

Oceniliśmy jakość włączonych danych naukowych jako umiarkowaną lub bardzo niską dla wyników dotyczących łagodzenia bólu, głównie dlatego, że tylko niewielka liczba badań i umiarkowana liczba uczestników dostarczały informacji dla każdego z analizowanych wyników. Oceniliśmy jakość danych naukowych jako umiarkowaną odnośnie szkodliwych skutków. Umiarkowana jakość oznacza, że dalsze badania mogą zmienić zaobserwowany wynik. Bardzo niska jakość oznacza, że zaobserwowane wnioski są bardzo niepewne.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information