Primjena kapsaicina na kožu kod kronične neuropatske boli u odraslih

Zaključak

Postoji umjerena kvaliteta dokaza da visoka koncentracija (8%) kapsaicin flastera može pružiti umjereno ili bolje olakšanje boli, kod malog broja ljudi s postherpetičnom neuralgijom, kao i vrlo niska kvaliteta dokaza da koristi onima s HIV-neuropatijom i perifernom dijabetičkom neuropatijom.

Dosadašnje spoznaje

Neuropatska bol uzrokovana je oštećenjem živaca, bilo od ozljeda ili od bolesti. Bol se opisuje kao kronična ako je prisutna većinu dana u najmanje tri mjeseca. Kapsaicin je spoj zbog kojeg paprike imaju ljut okus. Smatra se da smanjuje kronične neuropatske boli čineći živce neosjetljivima na bolne signale. Ovaj pregled je obnova pregleda objavljenog 2013. godine, koji govori o pripravcima s visokom koncentracijom kapsaicina (8%), koji se moraju primjenjivati u pažljivo nadziranim uvjetima u klinici ili bolnici, često nakon lokalnog anestetika, jer bez posebnih mjera opreza u početku mogu uzrokovati osjećaje žarenja ili paljenja kože. Koristi se samo za liječenje lokaliziranih bolnih područja. Jedna primjena ima za cilj olakšati bol do tri mjeseca.

Obilježja istraživanja

Pretražene su znanstvene baze podataka za istraživanja koja su ispitivala učinke visoke koncentracije kapsaicina kod odraslih s umjerenom ili teškom neuropatskom boli. Istraživanje je moralo mjeriti učinke liječenja tijekom najmanje 8 tjedana. Obuhvaćeni su svi dokazi objavljeni do lipnja 2016. godine.

Osam istraživanja je zadovoljilo kriterije za uključenje, uključujući i dva nova istraživanja koje obuhvaća ovaj obnovljeni pregled. Istraživanja su bila dobro provedena.

Ključni rezultati

U sedam istraživanja, koja su uključivala 2442 sudionika, utvrđeno je da je liječenje pružilo dobru razinu olakšanja boli, za mali broj ispitanika s nekim vrstama neuropatske boli (bol nakon herpes zoster virusa i bol u ozljedi živaca nakon HIV infekcije), a vjerojatno i za druge uzroke boli (bolna stopala zbog oštećenih živaca uzrokovanih šećernom bolešću). Oko 4 od 10 ljudi je imalo barem umjereno olakšanje boli s kapsaicinom, u usporedbi sa 3 od 10 u kontrolnoj skupini. Kontrolnu skupinu činili su ispitanici čije je liječenje izgledalo isto, ali nije sadržavalo visoke doze kapsaicina, nego je bilo bez aktivnih tvari ili sa vrlo malim količinama kapsaicina. U jednom malom istraživanju (46 sudionika), u ljudi sa stalnom boli nakon operacije kile, kapsaicin se nije pokazao boljim od kontrolne skupine.

Kod svih koji dobiju ovakvo liječenje, može doći do kratkotrajnih lokaliziranih problema kože, kao što su crvenilo, žarenje ili bol. Ozbiljnije nuspojave su bile rijetke, te nisu bile češće u skupini koja je primala visoke koncentracije kapsaicina, u odnosu na kontrolnu skupinu s vrlo niskom koncentracijom kapsaicina ili placebom.

Nešto više sudionika kontrolne skupine je odustalo od istraživanja zbog nedovoljne koristi liječenja, ali nije bilo razlike između skupina za odustajanje uslijed nuspojava.

Kvaliteta dokaza

Za ishode ublažavanja boli, kvaliteta dokaza je bila umjerena ili vrlo niska, uglavnom zbog malog broja istraživanja i nedovoljno ispitanika. Kvaliteta dokaza za neželjene učinke je bila umjerena. Umjerena kvaliteta znači da daljnja istraživanja mogu promijeniti zaključke. Vrlo niska kvaliteta znači da su zaključci jako nesigurni.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Martin Kondža
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information