Urządzenia do mechanicznego uciskania klatki piersiowej w zatrzymaniu krążenia.

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

"Nagłe zatrzymanie krążenia" występuje, gdy czyjeś serce niespodziewanie przestaje bić. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR) obejmuje rytmiczne uciskanie klatki piersiowej u osoby z zatrzymaniem krążenia, co symuluje czynność serca jako pompy. Takie postępowanie może utrzymać przepływ krwi przez życiowo ważne narządy w czasie, gdy serce nie pompuje krwi. Wykazano, że CPR zwiększa szansę, że serce ponownie podejmie swoje działanie, a pacjent przeżyje. Opracowano urządzenia zdolne do przejęcia masażu serca przy użyciu automatycznego tłoka lub podobnych mechanizmów. Teoretycznie urządzenia takie powinny zapewnić bardziej efektywny masaż serca niż ratownicy posługujący się własnymi rękami, ponieważ maszyny nie robią przerw, ani się nie męczą, natomiast zapewniają stałą siłę i czas trwania każdego uciśnięcia klatki piersiowej. Niektóre wstępne badania nad stosowaniem tych urządzeń wykazały, że są one łatwe w użyciu i mogą uratować ludzi z zatrzymaniem krążenia. Naszym celem było ustalenie, która metoda uciskania klatki piersiowej (manualna czy z użyciem urządzeń mechanicznych) pozwala uratować większą liczbę chorych.

Przedstawiamy aktualizację przeglądu Cochrane dotyczącego mechanicznych urządzeń do uciskania klatki piersiowej opublikowanego w 2011 roku. Przeszukaliśmy piśmiennictwo światowe do stycznia 2013 roku i znaleźliśmy 1871 potencjalnie istotnych publikacji. Po zapoznaniu się z każdą z nich, okazało się, że tylko sześć artykułów opisuje badania kliniczne, które mogą być pomocne w uzyskaniu odpowiedzi na nasze pytanie. Objęły one łącznie 1166 uczestników. W największym badaniu stwierdzono, że pacjenci leczeni z użyciem urządzeń mechanicznych mieli mniejszą szansę na przeżycie niż pacjenci, u których uciskano klatkę piersiową rękoma. Metody stosowane w tym badaniu mogą budzić pewne wątpliwości; może to wyjaśniać nieoczekiwane wyniki. W dwóch mniejszych badaniach wykazano, że w grupie pacjentów, u których stosowano urządzenia do mechanicznego uciskania klatki piersiowej, serce częściej podejmowało pracę, niemniej jednak liczba uczestników była tak mała, że wiarygodność tej obserwacji jest niepewna. Pierwsze z nowych badań dołączonych do bieżącej aktualizacji wykazało, że u pacjentów, u których stosowano mechaniczne uciskanie klatki piersiowej, częściej następował powrót samoistnego krążenia i częściej przeżywali oni do momentu opuszczenia szpitala niż chorzy, u których klatkę piersiową uciskano ręcznie. Drugie nowe badanie nie wykazało różnic między grupami w odniesieniu do prawdopodobieństwa powrotu krążenia i przeżywalności do momentu przyjęcia do szpitala lub wypisu.

Najważniejszym rezultatem naszej pracy było stwierdzenie, że nie ma wystarczająco danych z dobrej jakości badań, aby odpowiedzieć na nasze pytanie i poprzeć zalecenia dotyczące stosowania urządzeń do mechanicznego uciskania klatki piersiowej. Opublikowane dotychczas wyniki badań porównujących mechaniczne i ręczne uciskanie klatki piersiowej nie pozwalają rozstrzygnąć, która z metoda jest lepsza. Przeprowadzono nieliczne badania, które cechowało kilka poważnych niedoskonałości (dotyczących metod ich wykonania). Wyniki oceny czy mechaniczne uciskanie klatki piersiowej poprawia przeżywalność są sprzeczne. Obecnie w toku jest kilka dużych badań z randomizacją zaprojektowanych w celu rozstrzygnięcia tej kwestii; spodziewamy się ich wyników w ciągu najbliższych 1-2 lat.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Pisarska Redakcja: Ewa Płaczkiewicz-Jankowska

Share/Save