Urządzenia do mechanicznego uciskania klatki piersiowej w zatrzymaniu krążenia.

Pytanie badawcze

Przeanalizowaliśmy, która metoda ucisku klatki piersiowej (zastosowanie tradycyjnej techniki ręcznej w porównaniu z zastosowaniem urządzenia) prowadzi do zwiększenia liczby osób uratowanych podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) w przypadku zatrzymania krążenia.

Wprowadzenie

Nagłe zatrzymanie krążenia występuje, gdy czyjeś serce niespodziewanie przestaje bić. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR) obejmuje rytmiczne uciskanie klatki piersiowej u osoby z zatrzymaniem krążenia w celu zapewnienia dalszego przepływu krwi. Takie postępowanie może utrzymać przepływ krwi przez życiowo ważne narządy w czasie, gdy serce nie pompuje krwi. Wykazano, że CPR zwiększa szansę, że serce ponownie podejmie swoje działanie, a pacjent przeżyje. Opracowano urządzenia zdolne do przejęcia masażu serca przy użyciu automatycznego tłoka, kamizelek pneumatycznych lub podobnych mechanizmów. Teoretycznie urządzenia takie powinny zapewnić bardziej efektywny masaż serca niż ratownicy posługujący się własnymi rękami, ponieważ maszyny nie robią przerw, ani się nie męczą. Ponadto, zapewniają one stałą siłę ucisku i synchronizację każdego ucisku klatki piersiowej zgodnie z najnowszą praktyką opartą na danych naukowych. Niektóre wstępne badania nad stosowaniem tych urządzeń wykazały, że są one łatwe w użyciu i mogą uratować ludzi z zatrzymaniem krążenia. Przedstawiamy aktualizację przeglądu Cochrane dotyczącego mechanicznych urządzeń do uciskania klatki piersiowej opublikowanego w 2011 roku i zaktualizowanego w 2014 roku.

Charakterystyka badania

Dane naukowe są aktualne do sierpnia 2017 roku. Przeszukaliśmy literaturę i znaleźliśmy 2554 potencjalnie istotnych publikacji. Po zapoznaniu się z każdą z nich, okazało się, że tylko 11 artykułów opisuje badania kliniczne, które mogą być pomocne w uzyskaniu odpowiedzi na nasze pytanie. Łącznie w badaniach wzięło udział 12 944 dorosłych uczestników, u których wystąpiło zatrzymanie akcji serca w szpitalu lub poza szpitalem. Najnowsze badania zidentyfikowane w niniejszej aktualizacji są większe i wyższej jakości niż te, które zostały zidentyfikowane w poprzednich wersjach niniejszego przeglądu. Kilka badań było sponsorowanych przez producentów urządzeń.

Główne wyniki

Stwierdziliśmy, że dostępne badania różnią się znacznie od siebie. Najważniejsze różnice dotyczyły rodzaju badanego urządzenia mechanicznego oraz rodzaju protokołu CPR przewidzianego dla pacjentów przypisanych do grupy manualnego ucisku klatki piersiowej. Różnice te sprawiają, że porównania między badaniami stanowią wyzwanie. Niektóre badania wykazały poprawę wskaźnika przeżywalności u pacjentów leczonych urządzeniami do mechanicznego uciskania klatki piersiowej w porównaniu z pacjentami poddanymi manualnemu uciskowi klatki piersiowej, podczas gdy inne nie wykazały żadnych różnic lub nawet sugerowały szkodę związaną z mechanicznym uciskiem klatki piersiowej. Biorąc pod uwagę wszystkie zidentyfikowane badania wydaje się, że mechaniczne urządzenia do ucisku klatki piersiowej mają prawdopodobnie bardzo podobny wpływ na przeżycie w porównaniu z wysokiej jakości ręcznym uciskiem klatki piersiowej.

Jakość danych naukowych

Dzięki włączeniu kilku dużych badań ogólna jakość danych naukowych znacznie się poprawiła i obecnie można uznać, że ich jakość waha się od niskiej do umiarkowanej.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Pisarska Redakcja: Ewa Płaczkiewicz-Jankowska

Tools
Information