Wpływ ograniczania stosowania smoczka na długość karmienia piersią u noworodków donoszonych

Jaki jest cel i co jest ważne?

Smoczek stosowany jest w celu uspokojenia niemowląt, a jego używanie stało się normą w wielu regionach świata. Nieograniczone stosowanie smoczka może powodować zaburzenie mechanizmu ssania u noworodków, a w konsekwencji wcześniejsze zaprzestanie karmienia piersią. Chcieliśmy zbadać wpływ ograniczania stosowania smoczka u niemowląt na długość karmienia piersią.

Jakie dane naukowe znaleźliśmy?

Zaktualizowaliśmy wyszukiwanie do 30 czerwca 2016 r. Zidentyfikowaliśmy trzy badania obejmujące łącznie 1915 dzieci. Jedno badanie nie zostało włączone do analizy i wyniki opierają się na dwóch badaniach, obejmujących 1302 noworodków. Kobiety uczestniczące w badaniach były zmotywowane do karmienia piersią noworodków, odpowiednio zaraz po urodzeniu oraz po dwóch tygodniach. Stwierdziliśmy, że nieograniczone stosowanie smoczka u niemowląt nie wpłynęło na odsetek dzieci karmionych piersią wyłącznie lub częściowo w okresie trzech i czterech miesięcy. Wyniki badań były bardzo spójne. Jakość danych naukowych oceniono jako umiarkowaną. W badaniach nie podano informacji na temat wpływu stosowania smoczka na trudności w karmieniu piersią, satysfakcje matek, płacz niemowląt oraz rozdrażnienie, oraz inne zaburzenia u dzieci, takie jak zapalenie ucha środkowego i wady zgryzu.

Co to oznacza?

W grupie matek zmotywowoanych do karmienia piersią, dane naukowe o umiarkowanej jakości wskazują, że stosowanie smoczka u zdrowych donoszonych noworodków karmionych piersią, zarówno przed jak i po ustabilizowaniu się laktacji, nie wpływa na skrócenie długości karmienia piersią do czwartego miesiąca życia. Jednakże, nie ma wystarczających danych naukowych pozwalających ocenić potencjalne negatywne skutki stosowania smoczka dla noworodka i matki. Do czasu opublikowania nowych danych naukowych dotyczących wpływu stosowania smoczka na niemowlęta, matki, które chcą karmić piersią powinny podejmować decyzje w zakresie stosowania smoczka w oparciu o indywidualne preferencje.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information