Terapia logopedyczna u dzieci z dyzartrią nabytą przed ukończeniem 3. roku życia

Pytanie przeglądu

Celem niniejszego przeglądu była ocena skuteczności terapii logopedycznej u dzieci z dyzartrią nabytą we wczesnym okresie dzieciństwa oraz ocena czy niektóre rodzaje terapii mogą być skuteczniejsze od innych.

Wprowadzenie

Dyzartria jest zaburzeniem mowy, które wiąże się z trudnością kontrolowania czynności mięśni odpowiedzialnych za mowę. Dzieci z dyzartrią często mają płytki, nieregularny oddech, co powoduje trudności w procesie wentylacyjnym wspierającym mowę. Dzieci cierpiące na dyzartrię charakteryzuje niski, chropawy lub szorstki ton głosu, nosowa oraz bardzo niewyraźna wymowa. Wszystkie te czynniki powodują, że mowa dzieci jest trudna do zrozumienia. Przyczyną dyzartrii są zaburzenia neurologiczne i może ona wystąpić we wczesnym okresie dzieciństwa w wyniku uszkodzeń neurologicznych powstałych przed, w czasie lub po urodzeniu, takich jak: porażenie mózgowe albo we wczesnym dzieciństwie w wyniku pourazowego uszkodzenia mózgu lub chorób neurologicznych. Trudności w komunikacji istotnie wpływają na rozwój dzieci. Zmniejszają jakość życia u dzieci z porażeniem mózgowym oraz wpływają na ryzyko społecznego wykluczenia, problemy edukacyjne oraz późniejszy brak zatrudnienia. Celem terapii logopedycznej jest pomoc dzieciom w kontrolowaniu ruchów mięśni wspomagających oddychanie i mowę, tak aby stała się ona bardziej zrozumiała.

Charakterystyka badania

Nie odnaleźliśmy badań z randomizacją ani badań z grupą kontrolną, w których oceniano skuteczność terapii logopedycznej pod względem wpływu na poprawę mowy u dzieci z dyzartrią nabytą przed 3. rokiem życia.

Główne wyniki

Wyniki małych badań obserwacyjnych sugerują, że u niektórych dzieci terapia może wiązać się z pozytywnymi zmianami w zakresie zrozumienia i czystości głosu. Konieczne jest przeprowadzanie rygorystycznych badań z randomizacją, aby ocenić czy terapia logopedyczna może pomóc dzieciom zwiększyć poprawność wymowy oraz czy zrozumiałe wypowiadanie się zwiększa udział dzieci w życiu społecznym, aktywność edukacyjną oraz ich jakość życia.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny, Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information