Interwencje mające na celu zmianę diety w warunkach opieki stomatologicznej

Niezdrowe nawyki spożywania cukru są związane z wysokim odsetkiem próchnicy zębów, a picie napojów gazowanych jest powiązane z rozpuszczaniem szkliwa zębów (erozja zębów). Członkowie zespołu stomatologicznego rutynowo oceniają diety pacjentów, podkreślając obszary, w których może być ona ulepszona w celu redukcji występowania chorób. Takie porady mogą być rozszerzone do konsultacji dietetycznych, które mogą wpływać na ogólny stan zdrowia, ale również na stan jamy ustnej. Chociaż wiemy, że pewne nawyki żywieniowe przyczyniają się do określonych chorób, mniej pewne jest czy pacjenci przyjmujący zalecenie zmieniają w efekcie swoją dietę. Celem niniejszego przeglądu było ustalenie, czy działania podejmowane przez dentystów i innych pracowników opieki stomatologicznej są skutecznie w zmianie diety pacjentów. Przegląd ograniczyliśmy do poszukiwania badań, w których porada dietetyczna była bezpośrednio skierowana przez jednego pracownika do konkretnego pacjenta w miejscu wykonywania chirurgii stomatologicznej lub innym podobnym.

Zidentyfikowaliśmy pięć badań. Dwa z nich dotyczyły porady dietetycznej w odniesieniu do ogólnego stanu zdrowia (jeden dotyczył spożywania alkoholu, a drugi - owoców i warzyw). W obu tych badaniach odnotowano zmianę w kierunku zdrowszych zachowań po konsultacji.

Zidentyfikowaliśmy również trzy badania, w których podejmowano próbę zmiany nawyku konsumpcji cukru w celu zmniejszenia próchnicy zębów. Jednak w dwóch spośród nich stosowano jednocześnie inne rodzaje i formy porady, na przykład takie dotyczące szczotkowania zębów. Dlatego też nie można było powiedzieć, czy zmiany w diecie były spowodowane samą poradą dietetyczną, czy może wpływem innych komunikatów. Przykładowo, porady dotyczące szczotkowania zębów mogły prowadzić do większej świadomości pacjentów na temat zdrowia jamy ustnej, co może skutkować zmianami w diecie. Większość badań dotyczących spożywania cukru była stosunkowo słabej jakości. Dane w odniesieniu do porady dietetycznej mającej na celu zmianę spożycia cukru były skąpe. Należy rozważyć przeprowadzanie dalszych badań w tym obszarze.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information