Savjet za promjenu prehrane u ordinaciji dentalne medicine

Nezdrave navike konzumacije velike količine šećera povezane su s visokim stopama zubnog karijesa, a velika konzumacija gaziranih pića povezana je s otapanjem zubne cakline (dentalna erozija). Zdravstveni radnici koji se bave liječenjem zubi rutinski procjenjuju pacijentovu prehranu i daju savjete što bi se u prehrani moglo promijeniti da se smanji pojava zubnih bolesti. Takav savjet bi se mogao proširiti i na prehrambena pitanja općenito te uključiti savjete koji se tiču i općeg i zdravlja usne šupljine. Iako znamo da određene prehrambene navike doprinose bolesti, jesu li pacijenti primili na znanje savjet i promijenili prehrambene navike kao rezultat, manje je bitno. Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda je bio utvrditi mogu li savjeti doktora dentalne medicine i drugih članova dentalnog tima biti djelotvorni u promjeni prehrambenih navika pacijenata. Pregled je ograničen na istraživanja gdje su prehrambeni savjeti davani u dentalnoj ordinaciji i gdje zdravstveni radnik zaposlen u dentalnoj ordinaciji davao individualne savjete pacijentu.

Pronađeno je 5 studija. Dvije su ispitale prehrambene savjete koji se tiču općeg zdravlja (jedna je bila o alkoholu, a druga o konzumaciji voća i povrća). U obje studije je uočena promjena ponašanja i izbor zdravije prehrane nakon dobivenih savjeta.

Također su pronađene tri studije koje su pokušale promijeniti navike potrošnje šećera u cilju smanjenja karijesa. Međutim, u dvije od tri studije su pacijenti u isto vrijeme dobivali i druge vrste savjeta, na primjer o četkanju zubi. Stoga nije moguće zaključiti jesu li pacijenti promijenili prehranu zbog savjeta o prehrani, ili zato što su na njih suptilno utjecale i druge poruke zdravstvenih radnika. Na primjer: savjet o četkanju mogao bi potaknuti kod pacijenta veću svjesnost o zdravlju usne šupljine, što može dovesti do promjena u prehrani. Većina studija o konzumaciji šećera bile su relativno slabe kvalitete. Dokazi o djelotvornosti savjeta kojima je cilj smanjiti potrošnju šećera u hrani su loši. Potrebno je razmotriti daljnja istraživanja na ovom području.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Propadalo
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information