Inhibitory cholinesterazy przynoszą korzyść osobom z chorobą Parkinsona i otępieniem

Otępienie z ciałami Lewy'ego (DLB) oraz choroba Parkinsona z otępieniem (PDD) posiadają wspólne cechy kliniczne. Zarówno chorych z DLB jak i PDD występuje poważny niedobór neuroprzekaźnika acetylocholiny w korze mózgowej, zatem hamowanie jej rozpadu za pomocą związków chemicznych znanych jako inhibitory cholinesterazy doprowadzić może do poprawy klinicznej. W sześciu badaniach klinicznych u chorych z PDD lub z Chorobą Parkinsona i zaburzeniami czynności poznawczych leczonych inhibitorami cholinesterazy wykazano istotną (statystycznie) poprawę w skalach oceny ogólnej, oceny czynności poznawczych, oceny zaburzeń zachowania i czynności życia codziennego. Brakuje wystarczających danych (pochodzących z badań poświęconych tylko takim chorym) na poparcie zastosowania tych leków w chorobie Parkinsona z zaburzeniami czynności poznawczych. W pojedynczym badaniu klinicznym nie wykazano istotnej (statystycznie) poprawy u pacjentów z DLB leczonych inhibitorami cholinesterazy, dlatego też konieczne są dalsze badania w celu określenia działania tych leków w tej grupie chorych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Kurnik- Łucka Redakcja Paulina Rolska, Malgorzata Bała

Tools
Information