Zastosowanie klozapiny w połączeniu z innymi lekami przeciwpsychotycznymi u chorych na schizofrenię oporną na leczenie

Wprowadzenie

Schizofrenia to ciężka choroba psychiczna, której objawy obejmują: halucynacje (wrażenia które wydają się realne, ale są wytworzone przez umysł chorego), urojenia (nierealistyczne przekonania) i apatię (obojętność), co może wywierać znaczący wpływ na życie chorego. Podstawowe leczenie opiera się podawaniu leków przeciwpsychotycznych, jednak u niektórych chorych na schizofrenię takie leczenie jest nieskuteczne (zjawisko zwane opornością na leczenie), co stanowi jedno z głównych wyzwań w leczeniu schizofrenii. Klozapina jest skutecznym lekiem przeciwpsychotycznym, który stosuje się w przypadku wystąpienia oporności na leczenie, jednak może powodować niekorzystne efekty uboczne, takie jak: senność, zawroty i bóle głowy, drżenie i ślinotok (nadmierne wydzielanie śliny). Poważniejszym skutkiem ubocznym związanym z przyjmowaniem klozapiny jest zmniejszenie liczby białych krwinek, co może zwiększać ryzyko zakażenia. Klozapinę często stosuje się łącznie z innymi lekami przeciwpsychotycznymi u chorych na schizofrenię oporną na leczenie, a w niniejszym przeglądzie oceniono efekty kliniczne i bezpieczeństwo stosowania różnych kombinacji leków z klozapiną.

Charakterystyka badania

Przeszukaliśmy Cochrane Schizophrenia Group Trial's Register w sierpniu 2015 r. i w styczniu 2016 r. i odnaleźliśmy pięć badań klinicznych obejmujących 309 osób dorosłych z rozpoznaną schizofrenią lub chorobą pokrewną, które wykazywały oporność na leczenie, ale reagowały korzystnie na leczenie klozapiną. W badaniach porównywano stosowanie klozapiny w połączeniu z innymi lekami przeciwpsychotycznymi (haloperidolem, arypiprazolem, amisulprydemem, kwetiapiną, sulpirydem, zyprazydonem i rysperydonem).

Główne wyniki

Nie było możliwe wykonanie łącznej analizy danych, ponieważ włączone pięć badań dzieliły zbyt duże różnice. Dlatego wszystkie wyniki oparte są na porównaniach pochodzących z pojedynczych badań.

Arypiprazol i klozapina vs haloperidol i klozapina: nie stwierdzono różnicy w zakresie skuteczności między tymi metodami leczenia, jednak połączenie klozapiny i arypiprazolu powodowało mniej efektów ubocznych.

Amisulpryd i klozapina vs kwetiapina i klozapina: połączenie klozapiny z amisulprydem było bardziej skuteczne w leczeniu schizofrenii niż połączenie z kwetiapiną.

Rysperydon i klozapina vs sulpiryd i klozapina: generalnie nie stwierdzono różnicy w zakresie skuteczności między tymi kombinacjami leków.

Rysperydon i klozapina vs zyprazydon i klozapina: żadna z kombinacji nie wykazała przewagi w leczeniu objawów schizofrenii.

Zyprazydon i klozapina vs kwetiapina i klozapina: połączenie klozapiny z zyprazydonem było bardziej skuteczne pod względem poprawy zarówno psychicznego jak i ogólnego stanu zdrowia niż połączenie z kwetiapiną.

Jakość danych naukowych

Rzetelność danych naukowych jest wątpliwa, a ich jakość oceniono jako niską lub bardzo niską. Dostępna była jedynie niewielka liczba badań z ograniczonym zakresem danych. Zabrakło danych dla tak ważnych wskaźników jak jakość życia czy wykorzystanie usług medycznych, co nie pozwala na sformułowanie ostatecznych wniosków. Potrzeba więcej dobrej jakości danych naukowych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Artur Daren Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information