Klozapin u kombinaciji s različitim antipsihoticima u liječenju shizofrenije otporne na postojeću terapiju

Dosadašnje spoznaje

Shizofrenija je teška duševna bolest koja uključuje različite simptome: halucinacije (događaje koji se čine stvarnim, ali su zapravo plod mašte), zablude (nerealna uvjerenja) i apatiju (bezvoljnost), koji imaju značajan utjecaj na kvalitetu života ljudi. Osnovnu terapiju čine lijekovi antipsihotici. Međutim, određeni broj ljudi koji boluje od shizofrenije ne reagira na antipsihotike (takozvana terapijska otpornost ili rezistencija). Upravo to predstavlja glavni izazov u daljem liječenju shizofrenije. Antipsihotik klozapin je učinkovit lijek za slučajeve koji su otporni na uobičajenu terapiju. Međutim, može izazvati neželjene učinke kao što su pospanost, vrtoglavica, glavobolja, tresavica i prekomjerno stvaranje sline (salivacija). Ozbiljniji neželjeni učinci su smanjenje broja bijelih krvnih stanica, što može dovesti do povećanog rizika od infekcija. Klozapin se često koristi u kombinaciji s drugim antipsihoticima u liječenju shizofrenije otporne na uobičajenu terapiju. U ovom Cochrane sustavnom pregledu istraživana je djelotvornost i sigurnost različitih kombinacija s klozapinom.

Karakteristike istraživanja

Pretraživanjem medicinske literature u kolovozu 2015. i siječnju 2016. godine pronašli smo pet kliničkih studija koje uključuju 309 odraslih osoba s dijagnosticiranom shizofrenijom ili sličnim bolestima koje su bile otporne na primijenjenu terapiju, ali su pokazale neku reakciju na klozapin. Studije su uspoređivale klozapin u kombinaciji s drugim antipsihoticima (kao što su haloperidol, aripiprazol, amisulprid, kvetiapin, sulpirid, ziprasidon i risperidon).

Ključni rezultati

Nije bilo moguće provesti zajedničku analizu svih rezultata jer se tih pet studija previše razlikovalo. Stoga su svi rezultati prikazani po pojedinačnim podacima o usporedbi dobivenim iz svake studije.

Kombinacija s aripiprazolom u usporedbi s kombinacijom s haloperidolom: nije bilo razlike u učinkovitosti te dvije terapijske kombinacije; međutim, kombinacija s aripiprazolom je izazivala manje neželjenih učinaka.

Kombinacija s amisulpridom u usporedbi s kombinacijom s kvetiapinom: kombinacija klozapina s amisulpridom je bila učinkovitija u liječenju shizofrenije nego kombinacija klozapina s kvetiapinom.

Kombinacija s risperidonom u usporedbi s kombinacijom sa sulpiridom: nije bilo razlike u kliničkim učincima između te dvije kombinacije.

Kombinacija s risperidonom u usporedbi s kombinacijom s ziprasidonom: nijedna od te dvije kombinacije nije pokazala prednost u odnosu na druge u poboljšanom djelovanju na simptome shizofrenije.

Kombinacija sa ziprasidonom u usporedbi s kombinacijom s kvetiapinom: kombinacija sa ziprasidonom je bila učinkovitija u poboljšanju kako mentalnoga tako i općeg stanja pacijenta u odnosu na kombinaciju s kvetiapinom.

Kvaliteta dokaza

Pouzdanost dokaza je upitna. Istraživanja su ocijenjena kao dokazi slabe ili vrlo slabe kvalitete. Bio je dostupan samo mali broj studija sa ograničenim brojem podataka. Podaci vezani za važne parametre kao što je kvaliteta života ili staranje o sebi nisu bili dostupni stoga nije bilo moguće napraviti čvrste zaključke. Za dalje istraživanje bili bi potrebni dokazi bolje kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jelica Radović
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information