Porównanie ciągłego podskórnego wlewu insuliny z wielokrotnymi w ciągu dnia wstrzyknięciami insuliny u ciężarnych kobiet z cukrzycą

Jaka jest problematyka?

Cukrzyca jest schorzeniem, w którym zbyt dużo jest glukozy (cukru) we krwi, ponieważ organizm nie odpowiada na insulinę lub nie wytwarza dostatecznej ilości insuliny. Insulina jest hormonem wytwarzanym przez trzustkę, który umożliwia glukozie wejście do komórek, gdzie zostaje wykorzystana jako paliwo.

Kontrola poziomu cukru (glukozy) we krwi jest ważna, ponieważ zbyt wysoki lub zbyt niski poziom może mieć wpływ na mózg i inne narządy ciała. Słaba kontrola poziomu cukru we krwi kobiet ciężarnych z cukrzycą może prowadzić do rozwoju dzieci o dużej masie ciała i w związku z tym trudnym dla nich porodem. Zwiększa to również szanse na nieprawidłowości u dziecka, poronienie lub urodzenie martwego dziecka.

Tradycyjnie insulinę podaje się wielokrotnych wstrzyknięciach w ciągu dnia (ang. Multiple Daily Injections - MDI), jednak niewielka pompa może w sposób ciągły podawać insulinę przez drobną rurkę umieszczoną pod skórą (CSII).

Dlaczego jest to ważne?

Pompa insulinowa może pomóc ciężarnym kobietom utrzymać poziom glukozy we krwi na bardziej stabilnym poziomie niż stosowanie wielokrotnych wstrzyknięć. To może zatrzymać nadmierny wzrost lub spadek poziomu cukru we krwi, co stanowiłoby lepszą sytuację dla matki i dziecka i może być bardziej akceptowalne przez kobiety. W niniejszym przeglądzie porównano pozytywne i negatywne efekty CSII oraz MDI, aby ocenić które z nich jest najlepsze dla matek i niemowląt.

Jakie dane naukowe udało nam się zebrać?

Włączono pięć badań z randomizacją obejmujących 153 kobiety (154 ciąże).

W badaniach tych nie opisano wielu wyników, którym mieliśmy nadzieję przyjrzeć się. Dane naukowe oceniono jako bardzo niskiej jakości w przypadku ważnych wyników (cięcie cesarskie, zbyt duża masa ciała w stosunku do wieku płodowego, umieralność okołoporodowa i hipoglikemia noworodków). Wynikało to z małej liczby uczestników badań, które mogły nie być obiektywne i nie wykazywały wyraźnej różnicy między MDI i CSII.

Nie stwierdzono wyraźnych różnic w zakresie żadnego z opisywanych wyników pomiędzy kobietami, które przyjmowały insulinę w pompie, w porównaniu z przyjmowaniem wielokrotnych wstrzyknięć. W przypadku matek wyniki obejmowały cięcie cesarskie, wzrost masy ciała podczas ciąży oraz poziom cukru we krwi. W przypadku dzieci, wyniki te obejmowały masę ciała dziecka, jeśli poród był przedwczesny, a także problemy takie jak trudności z oddychaniem, niski wynik w skali Apgar, niski poziom cukru we krwi, żółtaczka lub nieprawidłowości fizyczne.

W jednym niewielkim badaniu nie wystąpiła różnica w liczbie dni, które matki spędziły w szpitalu. Stanowiło to jedyny opisywany sposób pomiaru kosztów lub wykorzystania zasobów opieki zdrowotnej.

Jakie to ma znaczenie?

Badania nie dostarczyły wystarczających informacji, aby stwierdzić czy pompa insulinowa lub wielokrotne wstrzyknięcia insuliny są lepsze dla kobiety ciężarnej z cukrzycą lub jej dziecka. Potrzeba więcej badań, obejmujących większe grupy kobiet, z dobrze opisanymi sposobami przeprowadzenia badań, z większą liczbą opisanych i ocenionych wyników i z zastosowaniem najnowszej technologii dla pomp i insulin.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Bartłomiej Matulewicz Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Bała

Tools
Information