Unikanie karmienia butelką podczas rozpoczynania karmienia piersią u wcześniaków

Cel przeglądu Czy u wcześniaków, których matki chcą karmić piersią, używanie butelki przeszkadza w osiągnięciu sukcesu w karmieniu piersią?

Wprowadzenie Karmienie wcześniaków rozpoczyna się od karmienia mlekiem przez rurkę, a w miarę dojrzewania są one w stanie samodzielnie pobierać pokarm. Każdego dnia liczba karmień zwiększa się stopniowo w miarę dojrzewania dziecka. Kobiety, które urodziły wcześniaka nie zawsze przebywają w szpitalu wtedy, kiedy dziecko potrzebuje karmienia. Tradycyjnie stosowano butelki z mlekiem matki lub mieszanką. Sugeruje się, że używanie butelek może przeszkadzać w osiągnięciu sukcesu w karmieniu piersią.

Charakterystyka badania Znaleziono 7 kwalifikujących się do przeglądu badań (z udziałem 1152 wcześniaków). Badania te były zbyt małe lub o nieznacznej wielkości, a w większości pojawiły się problemy przy projektowaniu badania lub z jego przeprowadzeniem. Niniejsze wyszukiwanie jest aktualne do 18 czerwca 2020 r.

Kluczowe wyniki W 5 badaniach (włączając dwa największe) stosowano karmienie kubeczkowe, a w jednym zastosowano karmienie przez rurkę. W jednym z badań użyto specjalnie zaprojektowanego smoczka, którego działanie miało bardziej przypominać karmienie piersią niż tradycyjne karmienie butelką. Większość badań przeprowadzano w krajach o wysokim dochodzie. Tylko dwa z nich przeprowadzono w krajach o średnim dochodzie. Żadnego z badań nie przeprowadzono w krajach o niskim dochodzie. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli nie podawano pokarmu z butelki (z tradycyjnym smoczkiem), dzieci miały większe szanse na pełne karmienie piersią, lub na co najmniej kilka karmień piersią do czasu wypisu ze szpitala do domu, oraz po 3 lub 6 miesiącach od wypisu. W badaniach ze specjalnie zaprojektowanym smoczkiem nie wykazano żadnej różnicy pod względem wyników dotyczących karmienia piersią. Wynika więc z tego, że to stosowanie systemu kubeczkowego lub karmienia przez rurkę wiązało się ze zwiększeniem częstości karmienia piersią. Jednak z powodu niskiej jakości badań z zastosowaniem karmienia przez rurkę, nie mamy pewności czy uzupełnianie karmienia piersią z zastosowaniem samej rurki poprawia wyniki karmienia piersią. Nie znaleziono żadnych dowodów na korzyści lub szkody przedstawionych wyników, w tym długość pobytu w szpitalu lub przyrost masy ciała.

Wnioski Używanie kubka zamiast butelki zwiększa częstość i czas trwania pełnego i jakiegokolwiek karmienia piersią u wcześniaków w ciągu 6 miesięcy od wypisu ze szpitala. Należy przeprowadzić dalsze wysokiej jakości badania nad podejściem opartym wyłącznie na stosowaniu rurki do karmienia.

Jakość danych naukowych Nasza pewność co do wiarygodności wyników dla wszystkich punktów końcowych jest niska do umiarkowanej.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Judyta Jędo Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information