Stosowanie kortykosteroidów, z uwzględnieniem ACTH (hormon adrenokortykotropowy), w leczeniu dziecięcej padaczki innej niż padaczka o typie napadów zgięciowych

Wprowadzenie

Chcieliśmy ocenić, czy podawanie kortykosteroidów z uwzględnieniem ACTH stanowi skuteczną metodę leczenia dzieci chorych na padaczkę. Kortykosteroidy czasem stosuje się jako dodatkową terapię do leków przeciwpadaczkowych u dzieci z niepoddającą się leczeniu padaczką. Rola kortykosteroidów u dzieci chorujących na padaczkę nie jest jeszcze ustalona.

Charakterystyka badania

Dane naukowe są aktualne do sierpnia 2014 r. Do niniejszego przeglądu włączono 1 badanie. Łącznie, oceniono dane dotyczące pięciorga dzieci z niekontrolowanymi napadami padaczkowymi w wieku od 1 do 11 lat. Czas trwania badania wynosił dwa miesiące: jeden miesiąc na leczenie kortykosteroidami i drugi na terapię placebo (nieaktywną). Jedno z pięciorga dzieci zostało wycofane z badania a u innego wystąpiły napady zgięciowe, co oznaczało, że nie mogliśmy włączyć tych danych do naszej analizy. W związku z tym, byliśmy w stanie porównać dane tylko dla trojga dzieci. Wszyscy troje otrzymywali obie z badanych terapii i porównano częstość napadów, których doświadczali w trakcie stosowania każdego leczenia.

Główne wyniki

U jednego dziecka zaobserwowano zmniejszenie częstość napadów o 25% do 50% podczas leczenia kortykosteroidami w małej dawce, w porównaniu do terapii placebo. U tego samego dziecko oraz kolejnego, wykazano zmniejszenie częstości napadów o 25% do 50% podczas leczenia kortykosteroidami w większej dawce, w porównaniu do terapii placebo. U trzeciego dziecka nie zaobserwowano zmniejszenia częstości napadów po podaniu którejkolwiek z dawek. Jako że zostało odnaleziono tylko jedno badanie, które zawierało dane pochodzące od trzech spośród pięciu uczestników, nie była możliwe przeprowadzenie dalszej analizy statystycznej. Nie jest możliwe wyciągnięcie wniosków dotyczących roli kortykosteroidów w leczeniu dzieci z padaczką.

Jakość danych naukowych

Dane naukowe pochodzące z jedynego badania włączonego do niniejszego przeglądu oceniono jako niskiej jakości, z powodu małej liczebności próby badanej. Istnieje potrzeba większych, dobrze zaprojektowanych badań.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Ole, Redakcja: Małgorzata Bała

Tools
Information