Programy treningowe obejmujące ćwiczenia aerobowe dla dorosłych z zespołem Downa

Wiele osób z zespołem Downa charakteryzuje się słabą wytrzymałością fizyczną, niską masą mięśniową oraz dużą zawartością tkanki tłuszczowej w masie ciała co skutkuje zwiększonym ryzykiem wystąpienia schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Chociaż dla różnych populacji zdrowych pacjentów proponowane są ćwiczenia fizyczne by poprawić sprawność, zdrowie fizyczne i psychospołeczne, nadal brakuje informacji na temat bezpieczeństwa i skuteczności ćwiczeń aerobowych dla dorosłych z zespołem Downa. Niniejszy przegląd zidentyfikował tylko trzy małe badania z randomizacją. W analizie dostępnych danych wykazano, że w wyniku ćwiczeń aerobowych poprawie uległo jedynie kilka aspektów wydolności (na przykład: poprawa maksymalnego czasu trwania wysiłku czy maksymalny dystans uzyskany na końcu testu wysiłkowego). Niezbędne są dalsze, dobrze zaprojektowane badania, przeprowadzone na większej populacji, by ocenić potencjalne psychospołeczne korzyści takich interwencji u dorosłych z zespołem Downa.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information