Haloperidol z prometazyną w opanowaniu agresji wywołanej psychozą

Pytanie badawcze

Jaka jest skuteczność kombinacji haloperidolu i prometazyny w opanowaniu agresji w przebiegu psychozy?

Wprowadzenie

Podczas ostrych dyżurów psychiatrycznych często istnieje potrzeba opanowania agresji u osób z objawami psychozy. W takich sytuacjach zwykle stosuje się leki szybko działające. Haloperidol jest lekiem przeciwpsychotycznym typowo stosowanym w leczeniu schizofrenii, a prometazyna to silny środek uspokajający, który zmniejsza napięcie nerwowe.

Wyszukiwanie

Autorzy przeglądu przeszukali Rejestr Badań Cochrane w Grupie Schizofrenii do dnia 6 maja 2015 r. w celu znalezienia badań klinicznych z randomizacją porównujących stosowanie haloperidolu i prometazyny z innymi lekami w leczeniu agresji wywołanej psychozą.

Główne wyniki

Znaleźliśmy 6 badań obejmujących 1367 uczestników, którzy w wyniku randomizacji otrzymywali haloperidol z prometazyną lub haloperidol, midazolam, lorazepam, olanzapinę, zyprazydon albo kombinację haloperidolu i midazolamu.

Haloperidol z prometazyną są skuteczne w szybkim i bezpiecznym opanowaniu agresji oraz bardziej efektywne po upływie 30 minut niż podaż samego haloperidolu.

Midazolam ma działanie uspokajające i zmniejsza lęk, okazał się również skuteczniejszy w szybkim uspokojeniu niż kombinacja haloperidolu i prometazyny. Należy jednak brać pod uwagę ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych podczas jego stosowania (w szczególności problemy z oddychaniem).

Kombinacja haloperidolu z midazolamem miała większe działanie uspokajające niż haloperidol z prometazyną. Haloperidol i midazolam nie doprowadziły u osób do nadmiernej senności i zmniejszyły potrzebę zastosowania przymusu bezpośredniego lub izolacji.

Haloperidol w połączeniu z prometazyną wykazywał większe działanie uspokajające niż lorazepam (który jest zwykle używany w leczeniu lęku). Nie było różnicy w liczbie osób wymagających zastosowania przymusu bezpośredniego lub izolacji.

Olanzapina była skuteczna w uspokojeniu, ale wiązała się z większym ryzykiem nadmiernej senności.

Wyniki porównujące kombinację haloperidolu i prometazyny z lekiem przeciwpsychotycznym zyprazydonem nie były jednoznaczne i odznaczały się niską jakością.

Jakość danych naukowych

Ogólnie jakość danych naukowych była wysoka. Dostępne wyniki wykazują, że stosowanie haloperidolu i prometazyny jest skuteczne i bezpieczne w sytuacjach, w których ludzie są agresywni z powodu psychozy.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Dawid Storman Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information