Karmienie kubeczkiem, w porównaniu z innymi formami uzupełniającego żywienia dojelitowego u noworodków, u których niemożliwe jest karmienie wyłącznie piersią

Pytanie badawcze:

Chcieliśmy określić najlepszą metodę dokarmiania zarówno noworodków urodzonych o czasie, jak i wcześniaków; w związku z tym postawiliśmy pytanie badawcze: czy u noworodków, których nie można karmić wyłącznie piersią podawanie dodatkowego pokarmu za pomocą kubeczka jest lepsze niż karmienie butelką lub karmienie przez sondę.

Wprowadzenie:

Większość niemowląt urodzonych o czasie, jak również tych, które przyszły na świat nieco przedwcześnie można z powodzeniem karmić po porodzie wyłącznie piersią. Jednak z wielu powodów niektóre noworodki urodzone o czasie oraz duża liczba wcześniaków nie mogą być karmione wyłącznie piersią i wtedy konieczne jest dokarmianie za pomocą alternatywnych metod, takich jak: karmienie kubeczkiem, butelką, za pomocą strzykawki czy też przez sondę, aż do momentu gdy dziecko będzie można karmić wyłącznie piersią.

Charakterystyka badań:

W przeprowadzonym 31 stycznia 2016 roku wyszukiwaniu zidentyfikowaliśmy 5 badań, które odpowiadały tematowi. We wszystkich badaniach włączonych do przeglądu porównano karmienie noworodka za pomocą kubeczka i karmienie butelką. Badania te przeprowadzono na oddziałach noworodkowych oraz położniczych w szpitalach w Australii, Wielkiej Brytanii, Brazylii oraz Turcji. W większości analizowanych badań, średnia wieku ciążowego noworodków w momencie włączenia do badania była podobna. W 4 badaniach stosowanie ocenianych interwencji (karmienie za pomocą kubeczka albo butelki) rozpoczęto w momencie włączenia do badania, kiedy noworodki znajdowały się w 30 tygodniu wieku ciążowego i po raz pierwszy wymagały włączenia dodatkowego żywienia. Natomiast w przypadku badania przeprowadzonego w Turcji, dokarmianie wdrażano nie w momencie włączenia noworodków do badania, ale odraczano je aż do momentu osiągnięcia przez noworodka co najmniej 35. tygodnia wieku ciążowego.

Kluczowe wyniki:

W przypadku niektórych punktów końcowych łączne analizowanie wyników poszczególnych badań włączonych do przeglądu nie było możliwe. Do grupy tej zaliczono: niekarmienie piersią w momencie wypisu ze szpitala, niekarmienie wyłącznie piersią niemowląt w trzecim i w szóstym miesiącu życia; średni czas karmienia oraz liczbę dni spędzonych w szpitalu. W przypadku tych zmiennych, wyniki części badań wskazywały na korzyść z karmienia kubeczkiem, podczas gdy w innych lepsze wyniki zauważano w przypadku dokarmiania butelką.

W przypadku niektórych punktów końcowych wyniki poszczególnych badań można było połączyć. Analiza ta nie wykazała różnic między noworodkami, które dokarmiano za pomocą kubeczka i noworodkami dokarmianymi butelką pod względem przyrostu masy ciała lub pod względem wieku ciążowego w momencie wypisu ze szpitala. Jednak w przypadku noworodków dokarmianych za pomocą kubeczka stwierdzono większe prawdopodobieństwo, że w momencie wypisu ze szpitala będą karmione już wyłącznie piersią oraz że w wieku 3 oraz 6 miesięcy wciąż jeszcze będą karmione piersią.

Ze względu na to, że do badań włączono głównie wcześniaki i niewielką liczbę noworodków urodzonych o czasie, nie można sformułować rekomendacji dotyczących dokarmiania kubeczkiem w odniesieniu do noworodków donoszonych.

Jakość danych naukowych:

Jakość danych naukowych w odniesieniu do: przyrostu masy ciała, długości pobytu w szpitalu, niekarmienia piersią w momencie wypisu ze szpitala oraz w momencie ukończenia przez niemowlę 6. miesiąca życia, a także w odniesieniu do wyłącznego karmienia piersią w momencie wypisu ze szpitala oraz w 6. miesiącu życia niemowlęcia oceniono jako bardzo niską do niskiej. Autorzy badań włączonych do przeglądu wskazali, że wielu noworodkom, które miały być dokarmiane za pomocą kubeczka, podawano pokarm innymi metodami z uwagi na niechęć rodziców lub pielęgniarek do tego sposobu dokarmiania.

Wnioski autorów: 

Jako że większość niemowląt w badaniach zawarte są przedwcześnie niemowląt, nie można zalecić na okres karmienia niemowląt filiżankę z powodu braku dowodów w tej populacji.

W badaniach z hiperbilirubinemią kubek karmienia niemowląt, mogą mieć pewne korzyści dla późnej przedwcześnie niemowląt i na karmiących stawek do sześciu miesięcy życia. Karmienie piersią self-reported status i zgodności do dodatkowej interwencji mogą over-report wyłączności oczekiwania społeczne, jak i zgodności z karmienia piersią oraz to, że nie chcę rozczarować pracowników służby zdrowia może wpływać na odpowiedzi na kwestionariusze oraz w wywiadzie.

Wyniki dla długości pobytu są łączone przy badaniu z udziałem niższy wiek ciążowy u wcześniaków u niemowląt karmionych przez stwierdzenie, że te kubek wydali około 10 dni w szpitalu, natomiast w badaniu z udziałem noworodków i wcześniaków na wyższym wieku ciążowego, który nie rozpoczynać karmienia kubek do 35 tygodni dojrzewania, nie posiadał dłuższy czas pobytu z obu grup zostaje średnio 26 dni. Ustalenie to może mieć wpływ wiek w chwili urodzenia i wiek w chwili rozpoczęcia karmienia kubek, a ich matek wizyt; (duża liczba niemowląt matek tych późno hiperbilirubinemią żył regionalnie ze szpitala i odwiedzić co najmniej dwa razy w tygodniu).

Zgodność z interwencją kubek karmienia pozostaje wyzwaniem. Dwóch największych badaniach zarówno zgłaszane non-compliance, z jednym badaniu analizy danych z zamiarem leczenia i z innymi, z wyłączeniem tych niemowląt z analizy. Mogło to mieć wpływ na wyniki procesu. Non-compliance kwestie wymagają rozważenia przed dalszym dużych, randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych są podejmowane jak ten wpływa na mocy badania, a zatem wyniki statystyczne. Ponadto w badaniach z większą better-quality (zwłaszcza oślepił) wyniki oceny 100% follow-up są potrzebne.

Czytaj pełne streszczenie...
Wprowadzenie: 

Mleko stanowi dla określenia optymalnej odżywiania i u wcześniaków i noworodków, idealnym sposobem dla niemowląt, aby otrzymać mleko to poprzez karmienia piersią w. Niestety, nie zawsze może być możliwe dla personelu medycznego lub fizjologicznych powodów, takich jak narodziny chorych lub u wcześniaków i w rezultacie wymagających suplementacji karmienia. Obecnie, istnieją różne sposoby, w jakie niemowląt mogą otrzymywać suplementację karmi. Tradycyjnie u noworodków i matek jednostek, butelki i żołądkową tubek zostały wykorzystane; jednakże kubek karmienie staje się coraz bardziej popularny jako środek uzupełniający oferuje karmi piersią w celu poprawy stawek. Nie ma żadnych konsekwencji prowadzić wybór metody żywienia uzupełniającego.

Cele: 

W celu określenia wpływu kubek karmienia w porównaniu z innymi formami suplementacji enteral żywią zwiększenie masy ciała i osiągnięcia sukcesu w okresie karmienia piersią i u wcześniaków niemowląt, które są w stanie w pełni piersią.

Metody wyszukiwania badań: 

Użyliśmy standard rewizji strategii of the Neonatal przegląd Cochrane grupę poszukiwawczą Cochrane Centralnego Rejestru Controlled Trials (AZJA 2016, Issue 1), MEDLINE za pośrednictwem PubMed (1966 do 31 stycznia 2016), Embase (1980 do 31 stycznia 2016), a CINAHL (1982 do 31 stycznia 2016 r.). Musimy również przeszukać klinicznych baz danych, o przebiegu konferencji, a referencyjną wykazy dostarczona artykuły do randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych i quasi-randomised klinicznych.

Kryteria selekcji badań: 

Randomizowane lub quasi-randomised kontrolowanych badań klinicznych porównujących kubek karmienia innych form enteral karmienia na suplementację semestru u wcześniaków i noworodków.

Zbieranie i analiza danych: 

Gromadzenie i analiza została przeprowadzona zgodnie z metodami Cochrane Neonatal. Użyliśmy CERTYFIKAT podejścia do oceny jakości materiału dowodowego.

Autorzy przeglądu niezależnie przeprowadzonych ocen jakości i włączone do ekstrakcji danych klinicznych. Wyniki zgłoszonych z tych badań były: zwiększenie masy ciała; odsetek nie karmić piersią w szpitalu absolutorium; odsetek nie podaje w wieku trzech miesięcy; nie proporcjonalnie do karmienia szóstego miesiąca życia; odsetek nie w pełni karmienia w szpitalu absolutorium; odsetek nie w pełni karmienia piersią w trzech miesięcy życia; odsetek nie w pełni karmiących szóstego miesiąca życia; średni czas na pasze (minuty); długość pobytu; i fizjologicznych zdarzeń niestabilności, takie jak bradykardia, bezdech, i niską saturację. Do ciągłego zmiennych, takich jak przyrost masy ciała, średnie różnice i 95% przedziały ufności (kredytowych) były zgłaszane. Na wyniki kategoryczne, takich jak śmiertelność, ryzyko względne (RR) i 95% instytucji kredytowych zgłaszano.

Główne wyniki: 

W doświadczalnych interwencji była kubek karmienia i kontrola interwencji była butelki do karmienia we wszystkich pięciu badań zawartych w niniejszym przeglądzie. W jednym badaniu odnotowano zwiększenie masy ciała jako g/kg/day i nie było statystycznie istotnej różnicy pomiędzy obiema grupami (MD −0.60, 95% CI −3.21 do 2.01); natomiast w drugim badaniu odnotowano zwiększenie masy ciała w ciągu pierwszych siedmiu dni, jak również grams/day i nie wykazała statystycznie istotnej różnicy pomiędzy obiema grupami (MD −0.10, 95% CI −0.36 do 0.16). Nie było znaczących różnic w wynikach dla większości breastf eeding wyników, z wyjątkiem nie karmić piersią na trzy miesiące (trzy badania) (typowe RR 0.83, 95% CI 0.71 do karmienia), który faworyzuje kubek 0.97. W przypadku umiarkowanej heterogeniczności meta-analysis przeprowadzono: nie karmić piersią w okresie 6 miesięcy (dwa badania) (typowe RR 0.83, 95% CI 0.72 do 0.95); n ot pełną piersią w szpitalu absolutorium (czterech badaniach) (typowe RR 0.61, 95% CI 0.52 do 0.71).

W dwóch badaniach odnotowano średni czas do paszy, które wykazało brak różnicy pomiędzy obiema grupami. W dwóch badaniach oceniano długość pobytu w szpitalu i było znacznej zmiany w wynikach i w kierunku efektu. Tylko w jednym badaniu zgłosiło w wieku ciążowym absolutorium, które wykazało brak różnicy pomiędzy obiema grupami (MD −0.10, 95% CI −0.54 do 0.34).

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Błońska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information