Szczepionki przeciw grypie w zapobieganiu chorobom układu krążenia

Infekcja grypowa może zwiększać ryzyko chorób układu krążenia (np. zawału serca, udaru mózgu) i związanych z nimi zgonów, a szczepienia przeciwko grypie mogą zmniejszyć to ryzyko. Włączyliśmy badania z randomizacją, w których porównywano osoby zaszczepione przeciwko grypie z tymi, których nie poddano szczepieniu (placebo lub brak leczenia). W obecnej aktualizacji przeglądu odnaleziono osiem badań, obejmujących 12 029 uczestników. W czterech z włączonych badań oceniano pacjentów z rozpoznaną chorobą serca (1 682 uczestników), a w pozostałych czterech skupiono się na populacji ogólnej lub osobach w podeszłym wieku (10 347 uczestników). W badaniach prowadzonych w populacji ogólnej oceniano w analizie bezpieczeństwa wystąpienie zdarzeń związanych z chorobą sercowo-naczyniową, jednak liczba przypadków była zbyt mała, by dokonać oceny czy szczepienia przeciw grypie wywołały efekt ochronny w tych populacjach, a nie zaobserwowano żadnych różnic pomiędzy grupami. Ogólnie rzecz biorąc, badania w grupie osób z chorobami serca sugerują, że szczepienia przeciwko grypie mogą zmniejszyć ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia oraz mogą zmniejszyć wystąpienie analizowanych łącznie incydentów sercowo-naczyniowych (takich jak: zawał serca, udar mózgu, konieczność zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego, etc.). Jednakże badania te były małe (obejmowały małe liczby uczestników - przyp. tłum.) i obarczone pewnym ryzykiem błędu systematycznego, potrzebne jest więc przeprowadzenie większych, lepszej jakości badań w celu potwierdzenia otrzymanych wyników.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny, Małgorzata Bała

Tools
Information