Cjepiva protiv gripe za sprječavanje srčano-žilnih bolesti

Infekcija virusom gripe može povećati rizik od pojave srčano-žilnih (kardiovaskularnih) bolesti (npr. srčanog ili moždanog udara) i smrti povezanih s tim bolestima, a cijepljenje protiv gripe moglo bi taj rizik smanjiti. U ovaj Cochrane sustavni pregled uključene su randomizirane studije koje su uspoređivale pacijente koji su primili cjepivo protiv gripe s onima koji ga nisu primili (tim je pacijentima dan placebo ili nije primijenjen nikakav postupak). Autori sustavnog pregleda pronašli su osam studija u koje je bilo uključeno sveukupno 12,029 sudionika. Četiri su studije ispitivale pacijente za koje je otprije bilo poznato da boluju od srčanih bolesti (1682 sudionika), dok su se druge četiri studije fokusirale na opću populaciju ili ljude starije životne dobi (10,347 sudionika). U studijama opće populacije kardiovaskularne su bolesti zabilježene kao rezultat u sklopu njihovih analiza sigurnosti, ali broj slučajeva bio je premalen za prosuđivanje zaštitnog utjecaja cjepiva protiv gripe u tim populacijama, te nisu uočene razlike između pojedinih grupa. Studije u koje su bili uključeni srčani bolesnici sugeriraju da bi cjepivo protiv gripe moglo smanjiti smrtnost koja nastaje kao rezultat kardiovaskularnih bolesti, te smanjiti kombinirane kardiovaskularne događaje (kao što su srčani i moždani udari, potrebe za operacijama postavljanja premosnica i slično). No, te su studije bile malene i postojao je rizik od pristranosti, zbog čega je potrebno dobivene rezultate potvrditi većim studijama bolje kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jelena Šimić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information