تاثیر واکسن آنفلوآنزا در پیشگیری از بروز بیماری‌های قلبی‌عروقی

عفونت آنفلوآنزا ممکن است احتمال بروز بیماری قلبی‌عروقی (مانند حمله قلبی، سکته مغزی) و مرگ‌ومیر ناشی از آن را بیشتر کند و واکسیناسیون آنفلوآنزا می‌تواند این خطر را کاهش دهد. مطالعات تصادفی‌سازی‌شده‌ای را وارد کردیم که افراد دریافت کننده واکسن آنفلوآنزا را با افرادی مقایسه کردند که واکسن دریافت نکردند (دارونما یا عدم درمان). برای این به‌روزرسانی مرور، هشت کارآزمایی را یافتیم که 12,029 شرکت‌کننده را وارد کردند. چهار مورد از این مطالعات بیماران مبتلا به بیماری قلبی شناخته شده (1682 شرکت‌کننده) را بررسی کرده، و چهار مورد دیگر روی جمعیت عمومی یا افراد مسن (10,347 شرکت‌کننده) متمرکز شدند. مطالعات جمعیت عمومی پیامدهای بیماری‌های قلبی‌عروقی را به عنوان بخشی از آنالیز بی‌خطری (safety) خود گزارش کردند، اما تعداد موارد آنقدر کم بود که اجازه قضاوت را در مورد محافظت کننده بودن واکسیناسیون آنفلوآنزا در این جمعیت‌ها نداد و هیچ تفاوتی بین گروه‌ها مشاهده نشد. به‌طور کلی، مطالعات روی افراد مبتلا به بیماری قلبی نشان می‌دهد که واکسیناسیون آنفلوآنزا ممکن است مرگ‌ومیر ناشی از بیماری قلبی‌عروقی را کاهش دهد و می‌تواند بروز حوادث ترکیبی بیماری قلبی‌عروقی (مانند حملات قلبی، سکته مغزی، نیاز به جراحی‌های بای‌پس و غیره) را کم کند. با این حال، این مطالعات کوچک بودند و خطر سوگیری (bias) داشتند، بنابراین برای تائید نتایج، انجام مطالعات بزرگتر و با کیفیت بهتر مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در بیماران مبتلا به بیماری قلبی‌عروقی، واکسیناسیون آنفلوآنزا ممکن است مورتالیتی قلبی‌عروقی و ترکیب حوادث قلبی‌عروقی را کاهش دهد. با این حال، مطالعات خطر سوگیری داشتند، و نتایج همیشه سازگار نبودند، بنابراین دستیابی به شواهدی با کیفیت بالاتر برای تائید این یافته‌ها ضروری است. برای اثبات اینکه واکسیناسیون آنفلوآنزا نقشی در پیشگیری اولیه از ابتلا به بیماری قلبی‌عروقی دارد یا خیر، شواهد کافی در دسترس نبود.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

این مطالعه به‌روزرسانی مرور اصیل منتشر شده در سال 2008 است. خطر پیامدهای نامطلوب قلبی‌عروقی با عفونت شبه آنفلوانزا افزایش می‌یابد، و واکسیناسیون علیه آنفلوآنزا ممکن است پیامدهای قلبی‌عروقی را بهبود بخشد.

اهداف: 

ارزیابی مزایای بالقوه واکسیناسیون آنفلوآنزا در پیشگیری اولیه و ثانویه از بروز بیماری قلبی‌عروقی.

روش‌های جست‌وجو: 

بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی زیر را در 18 اکتبر 2013 جست‌وجو کردیم: کتابخانه کاکرین (شامل پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL)، بانک اطلاعاتی خلاصه‌های مرور اثرات (Database of Abstracts of Reviews of Effects; DARE)، بانک اطلاعاتی ارزیابی اقتصادی (Economic Evaluation Database; EED) و بانک اطلاعاتی ارزیابی فناوری سلامت (Health Technology Assessment; HTA))؛ MEDLINE؛ EMBASE؛ Science Citation Index Expanded؛ Conference Proceedings Citation Index – Science؛ و پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های در حال انجام (www.controlled-trials.com و www.clinicaltrials.gov). فهرست منابع مطالعات اولیه و مرورهای سیستماتیک مرتبط را بررسی کردیم. در 20 فوریه 2015، درست پیش از انتشار مقاله، جست‌وجوی محدودی را در PubMed انجام دادیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) از انجام واکسیناسیون آنفلوآنزا در مقایسه با دارونما (placebo) یا عدم درمان در شرکت‌کنندگان مبتلا به یا بدون بیماری قلبی‌عروقی، که به ارزیابی مرگ‌ومیر قلبی‌عروقی یا رویدادهای قلبی‌عروقی غیر کشنده پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

از پروسیجرهای استاندارد روش‌شناسی (methodology) مورد انتظار مرکز همکاری‌های کاکرین (The Cochrane Collaboration) استفاده کردیم. متاآنالیز را فقط برای مرگ‌ومیر قلبی‌عروقی انجام دادیم، زیرا دیگر پیامدها بسیار نادر گزارش شدند. اندازه تاثیرگذاری مداخله را در قالب خطر نسبی (RR) بیان کرده و از مدل‌های اثرات تصادفی استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

هشت کارآزمایی انجام واکسیناسیون آنفلوآنزا را در مقایسه با دارونما یا عدم انجام واکسیناسیون وارد کردیم، با 12,029 شرکت‌کننده که حداقل یک واکسن یا درمان کنترل دریافت کردند. شش مطالعه جدید (11,251 = n) را علاوه بر دو مورد موجود در نسخه قبلی مرور، وارد کردیم. چهار مورد از این کارآزمایی‌ها (تعداد 10,347) بر پیشگیری از آنفلوآنزا در جمعیت عمومی یا افراد مسن متمرکز بوده و پیامدهای قلبی‌عروقی را میان آنالیزهای بی‌خطری (safety) آنها گزارش کردند؛ چهار کارآزمایی (1682=n) بر پیشگیری از بروز حوادث قلبی‌عروقی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب تثبیت شده متمرکز بودند. این جمعیت‌ها به‌طور جداگانه مورد آنالیز قرار گرفتند. دوره پیگیری بین 42 روز و یک سال ادامه یافت. پنج RCT نواقصی را در حداقل سه مورد از معیارهای خطر سوگیری (bias) نشان دادند. در جایی که گزارش شد (هفت مطالعه)، واکسیناسیون، ایمنی‌زایی یا محافظت کافی را در برابر آنفلوآنزا ایجاد کرد. مورتالیتی قلبی‌عروقی توسط چهار کارآزمایی پیشگیری ثانویه گزارش شد و با واکسیناسیون آنفلوآنزا به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت (خطر نسبی (RR): 0.45؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.26 تا 0.76؛ P = 0.003) بدون آنکه ناهمگونی قابل توجه بین مطالعات وجود داشته باشد، و با سه کارآزمایی که مورتالیتی قلبی‌عروقی را به عنوان بخشی از آنالیز بی‌خطری خود گزارش کردند، زمانی که تعداد رویدادها برای نتیجه‌گیری بسیار اندک بودند. در مطالعات بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب، پیامدهای ترکیبی حوادث قلبی‌عروقی با واکسیناسیون آنفلوآنزا در مقایسه با دارونما کاهش یافت. به‌طور کلی تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های مقایسه در مورد پیامدهای فردی مانند انفارکتوس میوکارد مشاهده نشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information