Stosowanie antybiotyku w ostrym bólu zęba (nieodwracalnym zapaleniu miazgi)

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie badawcze
Czy doustne przyjmowanie antybiotyków jest skuteczne i bezpieczne w leczeniu bólu zęba spowodowanego nieodwracalnym zapaleniem miazgi (zapalenie/uszkodzenie nerwu wewnątrz zęba)?

Wprowadzenie
Nieodwracalne zapalenie miazgi powstaje gdy miazga zęba została uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym przywrócenie jej pierwotnej funkcji. Charakteryzuje się silnym bólem zęba, budzącym pacjenta w nocy i jest uważany za najczęstszą przyczynę korzystania z doraźnej opieki stomatologicznej. Zapalenie może dotyczyć każdego zęba, w każdej grupie wiekowej i zazwyczaj jest bezpośrednim skutkiem próchnicy zębów, złamania zęba lub urazu i wydaje się, że częściej występuje u osób starszych.

"Standardowe postępowanie" w nieodwracalnym zapaleniu miazgi to natychmiastowe usunięcie zainfekowanej miazgi zęba (jest to pierwszy etap leczenia endodontycznego tzw. kanałowego - przyp. tłum). Jednakże w niektórych rejonach świata wciąż stosuje się antybiotyki.

Charakterystyka badań
Dane na których oparto przegląd są aktualne na 27 stycznia 2016 r. Włączono jedno badanie o liczbie 40 uczestników z nieodwracalnym zapaleniem miazgi (uszkodzenie nerwu). Badanie obejmowało dwie grupy po 20 osób, jedną grupę leczono penicyliną w dawce 500 mg, inną grupę placebo (nieaktywny składnik) co 6 godzin przez 7 dni. Dodatkowo, wszyscy pacjenci otrzymywali leki przeciwbólowe (ibuprofen oraz paracetamol (acetaminofen) w połączeniu z kodeiną).

Kluczowe wnioski
Antybiotyki nie wpłynęły istotnie na zmniejszenie bólu spowodowanego nieodwracalnym zapaleniem miazgi. Co więcej, nie było różnicy w łącznej liczbie przyjętych tabletek ibuprofenu lub Tylenolu (zawierajacego paracetamol - przyp. tłum) w okresie badania w obu badanych grupach. Podawanie penicyliny nie zmniejszyło istotnie odczucia bólu, odczucia naciskania na ząb oraz ilości przyjętych leków przeciwbólowych u osób z nieodwracalnym zapaleniem miazgi. Nie odnotowano działań niepożądanych lub reakcji.

Jakość danych
Badanie obejmowało niewielką liczbę uczestników oraz jakość danych dla różnych wyników oceniono jako niską. Aktualnie, nie ma wystarczających danych wskazujących czy antybiotyki są pomocne w omawianym schorzeniu.Przegląd ten wskazuje na potrzebę prowadzenia większej liczby badań o lepszej jakości dotyczących stosowania antybiotyków w nieodwracalnym zapaleniu miazgi.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Artur Błoński

Share/Save