Stosowanie antybiotyku w ostrym bólu zęba (nieodwracalnym zapaleniu miazgi)

Pytanie badawcze
Czy doustne przyjmowanie antybiotyków jest skuteczne i bezpieczne w leczeniu bólu zęba spowodowanego nieodwracalnym zapaleniem miazgi (zapalenie/uszkodzenie nerwu wewnątrz zęba)?

Wprowadzenie
Nieodwracalne zapalenie miazgi powstaje gdy miazga zęba (unerwiona tkanka wypełniająca jamę zęba) została uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym przywrócenie jej pierwotnej funkcji. Charakteryzuje się silnym bólem zęba, budzącym pacjenta w nocy i jest uważany za najczęstszą przyczynę korzystania z doraźnej opieki stomatologicznej. Zapalenie może dotyczyć każdego zęba, w każdej grupie wiekowej i zazwyczaj jest bezpośrednim skutkiem próchnicy zębów, złamania zęba lub urazu.

"Standardowe postępowanie" w nieodwracalnym zapaleniu miazgi to natychmiastowe usunięcie zainfekowanej miazgi zęba (jest to pierwszy etap leczenia endodontycznego tzw. kanałowego; przyp. tłum). Jednakże w niektórych rejonach świata wciąż stosuje się antybiotyki.

Charakterystyka badania
Niniejszy przegląd oparty jest na danych naukowych, które są aktualne do dnia 18 października 2019 r. Włączono jedno badanie o liczbie 40 uczestników z nieodwracalnym zapaleniem miazgi (uszkodzenie nerwu). Badanie obejmowało dwie grupy po 20 osób, jedną grupę leczono penicyliną w dawce 500 mg, inną grupę placebo (nieaktywny składnik) co 6 godzin przez 7 dni. Dodatkowo, wszyscy pacjenci otrzymywali leki przeciwbólowe (ibuprofen oraz paracetamol (acetaminofen) w połączeniu z kodeiną).

Najważniejsze wyniki
Antybiotyki nie wpłynęły istotnie na zmniejszenie bólu spowodowanego nieodwracalnym zapaleniem miazgi. Co więcej, nie było różnicy w łącznej liczbie przyjętych tabletek ibuprofenu lub Tylenolu (zawierajacego paracetamol - przyp. tłum) w okresie badania w obu badanych grupach. Podawanie penicyliny nie zmniejszyło istotnie odczucia bólu, odczucia naciskania na ząb oraz ilości przyjętych leków przeciwbólowych u osób z nieodwracalnym zapaleniem miazgi. Nie odnotowano działań niepożądanych lub reakcji.

Jakość danych naukowych
Badanie to obejmowało niewielką liczbę uczestników, a pewność co do danych naukowych dotyczących różnych wyników oceniono jako niską. Obecne dane naukowe są niewystarczające, aby móc określić czy antybiotyki są pomocne w analizowanym przypadku. Niniejszy przegląd wskazuje na potrzebę przeprowadzenia większej liczby badań o lepszej jakości dotyczących stosowania antybiotyków w przypadku nieodwracalnego zapalenia miazgi.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Artur Błoński

Tools
Information