Skuteczność i bezpieczeństwo profilaktycznej suplementacji żelaza lub żelaza i kwasu foliowego u kobiet w okresie ciąży

W okresie ciąży, kobiety potrzebują żelaza i kwasu foliowego aby zaspokoić zarówno swoje potrzeby, jak i rozwijającego się dziecka. Istnieje obawa, że jeśli u kobiet ciężarnych występuje niedobór tych składników, nie są one w stanie dostarczyć ich w wystarczających ilościach dla swojego dziecka. Mała podaż kwasu foliowego przed zajściem w ciążę zwiększa ryzyko rozwoju wad cewy nerwowej u dziecka. Mały poziom żelaza i kwasu foliowego u kobiet może powodować niedokrwistość, skutkującą odczuciem zmęczenia, osłabieniem oraz zwiększonym ryzykiem zakażenia.

Do niniejszego przeglądu włączyliśmy 61 badań z randomizacją, spośród których 44 włączono do analizy, obejmowały one łącznie 43 274 ciężarnych kobiet. Przyjmowanie suplementów żelaza lub żelaza i kwasu foliowego wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka wystąpienia niedokrwistośći oraz niedoborów żelaza w okresie ciąży. Istnieją pewne przesłanki, że przyjmowanie suplementów żelaza przez matki w czasie ciąży może poprawiać wyniki dzieci (masę urodzeniową oraz przedwczesny poród), jednakże dane naukowe nie były wysokiej jakości. Nie ma danych naukowych wskazujących, że suplementacja żelaza zwiększa ryzyko malarii łożyskowej.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information