Stosowanie leków w celu zmniejszenia stanów lękowych u nieuleczalnie chorych u kresu życia

Pytanie badawcze

Naszym celem była odpowiedź na pytanie: “Jaka jest skuteczność leków w leczeniu lęku i niepokoju u dorosłych chorych w ostatnim roku życia (u kresu życia), u których dochodzi do pogorszenia stanu zdrowia?”

Wprowadzenie

Lęki i niepokój są częstymi problemami u pacjentów u kresu życia, u których dochodzi do pogorszenia ich stanu w przebiegu choroby. Osoby te mogą odczuwać lęk z wielu powodów, takich jak strach przed bólem i terapią, bycie zależnym od innych oraz perspektywa śmierci. Lęk może utrudniać im radzenie sobie z chorobą. Zaburzenia lękowe mogą dodatkowo pogarszać inne problemy, takie jak ból czy trudności z oddychaniem. Ważne jest, aby w miarę możliwości zminimalizować lęk i niepokój u ludzi znajdujących się u kresu życia. Zastosowanie niektórych leków może w tym pomóc. Jednak lęk i niepokój u osób nieuleczalnie chorych zbliżających się do śmierci nie został dobrze zbadany, a pacjenci z takimi zaburzeniami często nie mają prawidłowego leczenia.

Szukaliśmy badań dotyczących wpływu leków na zmniejszenie niepokoju u dorosłych osób będących u kresu życia. Brano pod uwagę te badania, w których porównywano stosowanie leku z innym lekiem, preparatem niebędącym lekiem, innym rodzajem terapii, takim jak rozmowa i terapia relaksacyjna lub różne dawki tego samego leku. Interesowały nas badania, w których mierzono poziom lęku oraz takie, podczas których każdy z uczestników miał równą szansę na otrzymanie jednej z badanych terapii podczas badania. Niniejszy przegląd został przeprowadzony po raz pierwszy w 2004 roku i zaktualizowany w 2012 roku. Jest to jego druga aktualizacja. Przeszukaliśmy badania dostępne do maja 2016 roku.

Główne wyniki

Nie znaleziono żadnych badań, które moglibyśmy uwzględnić w tym przeglądzie. Nie było również odpowiadających badań podczas pierwszego przeglądu w 2004, jak i podczas jego aktualizacji w 2012 roku. Obecnie brakuje badań oceniających wpływ leków na zmniejszenie lęku u dorosłych osób będących u kresu życia. Znaleziono dwa odpowiednie badania, które mogłyby być uwzględnione w kolejnych aktualizacjach, ale w tej chwili potrzebujemy więcej informacji w celu prawidłowej oceny. Lęk może mieć duży wpływ na to, jak pacjent radzi sobie z chorobą, dlatego ważne jest, aby wiedzieć więcej o sposobach jego zmniejszenia. Potrzebne są badania dobrej jakości poświęcone temu tematowi.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Julia Szczepańska Redakcja: Piotr Szymczak, Małgorzata Kołcz

Tools
Information