Lijekovi za smanjenje anksioznosti u bolesnika koji se približavaju kraju života zbog bolesti

Istraživačko pitanje

Cilj nam bio odgovoriti na pitanje "koliko su dobri lijekovi u terapiji anksioznosti i zabrinutosti u pacijenata koji imaju bolest koja se pogoršava i u posljednjoj su godini života?"

Dosadašnje spoznaje

Anksioznost ili tjeskoba čest je problem ljudi koji boluju od bolesti koja napreduje i u posljednjoj su godini života. Mnogi su razlozi anksioznosti u ljudi. Oni uključuju zabrinutost zbog boli i terapije, ovisnosti o pomoći drugih i suočavanje sa smrću. Anksioznost može otežati ljudima nošenje s njihovom bolešću. Anksioznost može pogoršati ostale probleme i učiniti ih težima za rješavanje, primjerice bol ili nedostatak zraka. Važno je umanjiti zabrinutost kod ljudi koji se približavaju kraju života zbog bolesti, ukoliko je to moguće. Upotrebom nekih lijekova smanjuje se anksioznost. Međutim, anksioznost u ljudi koji su pri kraju života nije dovoljno istraživana. Anksioznost u ljudi često se ne liječi dobro.

Pretražili smo studije koje su se bavile pitanjem koliko dobro lijekovi rješavaju anksioznost u ljudi kojima se bliži kraj života. Zanimale su nas studije koje uspoređuju upotrebu lijekova i ne-korištenje lijekova, drugog lijeka ili drugačiju dozu tog lijeka, i terapije razgovorom ili opuštanjem. Zanimale su nas studje koje su mjerile anksioznost. Zanimala su nas istraživanja koja su ustrojena tako da osiguraju sudionicima jednaku vjerojatnost sudjelovanja u bilo kojem od navedenih postupaka u svakom istraživanju. Pregled literature je prvi put učinjen 2004. i obnovljen 2012. Ovo je drugo obnavljanje pretraživanja literature. Za ovaj pregled pretraživali smo studije objavljene do svibnja 2016.

Ključni rezultati

Nije pronađena niti jedna studija koju bismo uključili u pregled. Nijedna studija nije pronađena za originalni pregled iz 2004. kao ni za ažuriranu verziju iz 2012. Nedostaje studija koje se bave procjenom učinka lijekova na smanjenje anksioznosti u odraslih koji se približavaju kraju života. Pronađene su dvije relevantne studije koje bi mogle biti uključene u buduća ažuriranja, ali potrebno je još informacija kako bi se mogla učiniti njihova procjena. Anksiozost može imati velik učinak na nošenje pacijenta s njegovom bolešću, te se sukladno tome mora znati kako je umanjiti. Potrebne su kvalitetne studije o načinu smanjenja anksioznosti.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Sanela Palić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information