Specjalistyczna opieka pielęgniarska w rozstrzeniach oskrzeli

Wprowadzenie

Rozstrzenie oskrzeli to przewlekła choroba płuc. Głównymi objawami są kaszel z odkrztuszaniem wydzieliny i nawracające infekcje dróg oddechowych. Zaostrzenie objawów choroby wiąże się z pogorszeniem jakości życia i ostatecznie może prowadzić do niewydolności oddechowej - stanu, w którym organizm nie jest w stanie prawidłowo regulować poziom tlenu i dwutlenku węgla.

Pytanie badawcze

Chcieliśmy się dowiedzieć, czy pielęgniarki mogą prowadzić opiekę nad osobami z rozstrzeniami oskrzeli równie dobrze jak lekarze. Poszukiwaliśmy randomizowanych badań klinicznych porównujących opiekę pielęgniarską z lekarską.

Charakterystyka badania

Znaleźliśmy jedno badanie z Wielkiej Brytanii, w którym uczestniczyło 80 osób cierpiących na rozstrzenie oskrzeli. Badanie ukończono w 2002 roku, gdy leczenie tej choroby było odmienne niż aktualne schematy terapii. Uczestnicy byli podzieleni na dwie grupy. W trakcie 12 miesięcy obserwacji ambulatoryjnej jedna grupa pacjentów pozostawała pod opieką pielęgniarską, druga zaś pod opieką lekarską. Po 12 miesiącach uczestnicy zmieniali grupę.

Główne wyniki

Nie stwierdziliśmy istotnych różnic pomiędzy opieką pielęgniarska i lekarską biorąc pod uwagę takie wskaźniki jak funkcja płuc, nawracające infekcje (zaostrzenia) lub jakość życia. W pierwszym roku badania odnotowaliśmy wzrost kosztów opieki pielęgniarskiej związanych ze zwiększeniem ilości hospitalizacji i większym zużyciem antybiotyków (w postaci zastrzyków).

Pewność oszacowania danych naukowych

Uwzględniając fakt, że badanie było skonstruowane w ten sposób, iż uczestnicy wiedzieli do której grupy należą, stopień pewności danych naukowych był zadowalający.

Najważniejsza informacja

Potrzebne są dalsze badania, aby ocenić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia pacjentów z rozstrzeniami oskrzeli w stanie stabilnym przez pielęgniarki w porównaniu z opieką lekarską.

To streszczenie Cochrane było aktualne do marca 2018 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczył: Bartosz Fabijaniak Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information