Suplementy selenu dla dorosłych, którzy są krytycznie chorzy

Selen jest minerałem niezbędnym dla zdrowia. Odgrywa ważną rolę w ochronie przed uszkodzeniami tkanek i chorobami. Zwiększenie poziomu selenu w organizmie może zatem wykazywać działanie ochronne u osób dorosłych z poważnymi chorobami.

W niniejszej aktualizacji przeglądu autorzy Cochrane podjęli sie oszacowania wpływu dodatkowej suplementacji selenu u dorosłych chorych w trakcie rekonwalescencji w przebiegu stanów krytycznych. Analizowaliśmy, czy doszło do zmiany liczba zgonów u chorych przyjmujących selen w trakcie ich leczenia. Sprawdziliśmy następnie wpływ takiej interwencji na częstość zakażeń i innych chorób u tych pacjentów podczas hospitalizacji. Zbadaliśmy też, czy selen wpływa na czas wspomagania oddechu u osób podłączonych do respiratora (urządzenie mechaniczne wspomagające pracę układu oddechowego; przyp.tłum.) oraz na długość pobytu pacjenta w oddziale intensywnej opieki i w szpitalu.

Włączyliśmy 16 badań obejmujących łącznie 2084 uczestników. W 13 badaniach analizowano stosowanie selenu, a w kolejnych trzech oceniano ebselen, związek w którego skład wchodzi selen. Ogólna jakość włączonych badań była słaba i przedstawiano w nich niewiele informacji na temat wskaźników jakości. Wyniki były ograniczone, a badania dotyczące suplementacji selenu obejmowały niewielką liczbę uczestników. W większości badań stwierdzono duże ryzyko podawania niekompletnych lub nawet błędnych informacji. Z tego powodu wyniki należy interpretować z ostrożnością. Dane są aktualne do 21 maja 2014 r.

W trzynastu badaniach z dożylną podażą selenianu sodu wykazano statystycznie istotny wpływ na częstość zgonów u pacjentów. Trzy badania analizujące ebselen nie wykazały żadnego wpływu na odsetek zgonów. Nie zaobserwowano wpływu na zakażenia lub choroby wtórne.

Nie stwierdzono jednoznacznych danych naukowych wskazujących na korzyści z suplementacji selenu lub ebselenu na liczbę dni, które wymagały zastosowania respiratora, długość pobytu w oddziale intensywnej terapii, długość hospitalizacji lub jakość życia. Ze względu na jakość włączonych badań, wnioski odnośnie suplementacji selenem należy interpretować z ostrożnością, pomimo stwierdzenia statystycznej istotności wyników.

Ogólnie, dane naukowe charakteryzowały się niską jakością dla wszystkich wyników. Konieczne są badania, które jakością przewyższą badania włączone do przeglądu, szczególnie w odniesieniu do wielkości próby (liczby uczestników; przyp.tłum.), zaprojektowania badania oraz wyników.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny, Małgorzata Kołcz

Tools
Information