Trening dla rodziców dzieci, w wieku od 5 do 18 lat, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD)

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) jest zaburzeniem neurorozwojowym. By u dziecka zostało zdiagnozowane ADHD, dorośli tacy jak rodzice, opiekunowie, pracownicy ochrony zdrowia i nauczyciele muszą zaobserwować zwiększone problemy ze skupianiem uwagi, nadpobudliwością i impulsywnością u dzieci przed osiągnięciem wieku siedmiu lat w porównaniu do innych dzieci w podobnym wieku. Nieuwaga, nadpobudliwość i impulsywność muszą być zaobserwowane w wielu różnych sytuacjach, przez dłuższy okres czasu i skutkować problemami w uczeniu się dziecka lub jego rozwoju społecznym. Celem programów szkoleniowych dla rodziców jest wyposażenie ich w techniki radzenia sobie z dzieckiem "trudnym" lub z zachowaniami związanymi z ADHD (z ich nieuwagą, nadpobudliwością i impulsywnością).

Odnaleźliśmy pięć badań z randomizacją (badania w których przypisywanie uczestników do poszczególnych grupy odbywa się w sposób losowy - przyp. tłum.), które spełniały nasze kryteria włączenia. Cztery badania dotyczyły poprawy ogólnego zachowania dzieci a jedno skupiało się szczególnie na sposobie, w jaki rodzice mogą pomóc swoim dzieciom zawiązywać przyjaźnie. Wszystkie włączone badania były małe, a ich jakość zróżnicowana. Wyniki tych badań były dość zachęcające w kontekście stresu u rodziców i ogólnego zachowania dzieci, jednak w kontekście innych ważnych wyników, włączając w to zachowania związane z ADHD, rezultaty były niepewne. Żadne badania nie dostarczyły informacji na temat osiągnięć szkolnych, działań niepożądanych lub wiedzy rodziców na temat ADHD. Nie odnaleziono danych naukowych, które pozwoliłyby stwierdzić, czy lepiej jest przeprowadzać szkolenia rodziców grupowo czy indywidualnie.

Odnalezione przez nas dane naukowe były ograniczone pod względem liczby uczestników i ich jakości, w związku z tym uważamy, że nie można ich stosować jako podstawy do sformułowania wytycznych leczenia ADHD w klinikach i szkołach. Potrzebne są dalsze badania zapewniające lepsze raportowanie procedur badawczych i wyników.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information