Edukacijske intervencije za roditelje djece koja imaju poremećaj nedostatka pozornosti ili hiperaktivni poremećaj (ADHD) u dobi od 5 do 18 godina

Poremećaj nedostatka pozornosti ili hiperaktivni poremećaj (ADHD) je razvojni neurološki poremećaj. Kod djece kojima je dijagnosticiran ADHD, starije osobe kao što su roditelji, skrbnici, zdravstveni djelatnici ili učitelji su vjerojatno primijetili veće razine smanjene pozornosti, hiperaktivnosti i impulzivnosti prije dobi od sedam godina u odnosu na djecu iste dobi. Da bi se postavila dijagnoza ADHD-a nedostatak pozornosti, hiperaktivnost i impulzivnost moraju se pojavljivati u različitim situacijama, traju duži period vremena i negativno utječu na djetetovo učenje ili društveni razvoj. Edukacijski programi za roditelje upoznaju roditelje s tehnikama koje pomažu u regulaciji djetetovih "poteškoća" ili ponašanja povezanih s ADHD-om (to se odnosi na njihov nedostatak pozornosti i hiperaktivnost-impulzivnost).

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature pronađeno je pet randomiziranih kontroliranih istraživanja koja su ispunjavala kriterije uključivanja. Četiri su imala za cilj postići poboljšanje općeg ponašanja kod djece, dok se jedna usmjerila isključivo na to kako roditelji mogu pomoći svojoj djeci u uspostavljanju prijateljstava. Sva su istraživanja bila mala, a kvaliteta tih istraživanja raznolika. Rezultati tih istraživanja su donekle ohrabrujući što se tiče roditeljskog stresa i općeg ponašanja djeteta, ali nema dovoljno dokaza u vezi s drugim važnim rezultatima, uključujući ponašanja vezana uz ADHD . Niti jedna studija nije sadržavala podatke o ključnim ishodima kao što su uspjeh u školi, štetni učinci ili znanja roditelja o ADHD-u. U ovom trenutku nema dovoljno dokaza da bi se moglo zaključiti je li edukaciju roditelja bolje provoditi u skupinama ili pojedinačno.

Dokazi koji su pronađeni u literaturi su ograničeni zbog veličine i kvalitete provedenih istraživanja te zbog toga autori ovog pregleda literature ne smatraju da se mogu koristiti kao osnova za smjernice provođenja terapije ADHD-a u klinikama ili školama. Potrebno je provesti još istraživanja i buduće studije njihovi autori trebaju bolje opisati u znanstvenim radovima kako bi se dobio bolji uvid o metodama i rezultatima istraživanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Ivan Buljan
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information