Mieszanki mleczne a mleko z banku mleka kobiecego w karmieniu wcześniaków lub noworodków z niską masą urodzeniową

Pytanie przeglądu

Czy karmienie wcześniaków lub niemowląt z niską wagą urodzeniową gotową mieszanką mleczną lub pochodzącą od dawczyni gdy mleko matki nie jest dostępne, ma wpływ na trawienie i wzrost oraz ryzyko ciężkich zaburzeń jelitowych?

Wprowadzenie

Dla wcześniaków sztuczne mieszanki mleczne często są trudniejsze do strawienia niż mleko kobiece i istnieją obawy, że gotowa mieszanka mleczna może zwiększyć ryzyko ciężkich problemów jelitowych. Jeśli wcześniaki są karmione pokarmem z banku mleka kobiecego (gdy mleko matki jest niewystarczające lub jest niedostępne), a nie mieszanką dla niemowląt, istnieje możliwość zmniejszenia ryzyka wystąpienia problemów jelitowych. Mleko kobiece jest jednak bardziej kosztowne niż wiele mieszanek mlecznych i może zawierać niewystarczającą ilość kluczowych składników odżywczych koniecznych do optymalnego wzrostu dzieci przedwcześnie urodzonych lub z niską waga urodzeniową. Biorąc pod uwagę te obawy, dokonaliśmy przeglądu wszystkich dostępnych danych z badań klinicznych, które porównują gotowe mieszanki mleczne z mlekiem kobiecym w karmieniu wcześniaków lub niemowląt z niską wagą urodzeniową.

Charakterystyka badania

Odnaleźliśmy dwanaście badań (z udziałem 1871 niemowląt). W większości badań, szczególnie tych przeprowadzonych niedawno, zastosowano miarodajne metody. Dane są aktualne do 3 maja 2019 roku.

Najważniejsze wyniki

W niniejszym przegląd badań wykazano, że karmienie niemowląt mieszkankami mlecznymi zwiększa tempo ich wzrostu podczas pobytu w szpitalu, jednak wiąże się z większym ryzykiem rozwoju poważnej choroby jelit zwanej martwiczym zapaleniem jelit. Nie odnaleziono danych naukowych dotyczących wpływu interwencji na tempo wzrostu lub rozwój dzieci w dłuższej obserwacji.

Wnioski

Obecnie dostępne dane sugerują, że karmienie wcześniaków sztucznym mlekiem (zamiast mlekiem z banku mleka kobiecego, gdy mleko matki jest niedostępne) wiąże się z szybszym tempem wzrostu, ale prawie dwukrotnie większym ryzykiem rozwoju martwiczego zapalenia jelit. Dalsze duże badania mogą dostarczyć silniejszych i bardziej precyzyjnych danych, aby ułatwić lekarzom i rodzinom dokonywania świadomych wyborów związanych z tym problemem. Obecnie prowadzone są cztery takie badania (obejmujące ponad 1100 niemowląt) na całym świecie. Planujemy włączenie danych z tych badań do niniejszego przeglądu, gdy będą dostępne.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Włodarska Redakcja: Magdalena Koperny, Małgorzata Kołcz

Tools
Information