Rehabilitacja poznawcza osób po udarze mózgu z deficytem uwagi

Cel przeglądu

Naszym celem był przegląd danych naukowych dotyczących wpływu rehabilitacji poznawczej na koncentrację, zdolność do wykonywania codziennych czynności, nastrój i jakość życia u osób zaburzeniami uwagi po przebytym udarze mózgu.

Wprowadzenie

U wielu osób po udarze mózgu występują problemy z koncentracją. Osoby te nie mogą skupić uwagi przez dłuższy czas, łatwo się rozpraszają i nie są w stanie skoncentrować się na określonym zadaniu. Rehabilitacja poznawcza obejmuje działania terapeutyczne prowadzone w celu zmniejszenia problemów poznawczych, np. związanych ze skupieniem uwagi spowodowanych uszkodzeniem mózgu. Korzyści z rehabilitacji poznawczej u osób z zaburzeniami uwagi po przebytym udarze mózgu są niejasne.

Charakterystyka badań

Zidentyfikowaliśmy 6 badań, w których porównano rehabilitację poznawczą z grupą kontrolną, która otrzymywała zwykłą opiekę (ale nie rehabilitację poznawczą) wśród osób z zaburzeniami uwagi po przebytym udarze mózgu. Nie uznaliśmy słuchania muzyki, medytacji, jogi lub treningu uważności (ang. mindfulness - przyp.tłum.) za formę rehabilitacji poznawczej. W sześciu badaniach wzięło udział 223 osób, które miały zaburzenia koncentracji lub zgłosiły wystąpienie takich problemów po udarze mózgu. Dane naukowe są aktualne do lutego 2019 r.

Najważniejsze wyniki

Nie znaleźliśmy danych naukowych potwierdzających, że rehabilitacja poznawcza poprawia ogólną zdolność skupienia uwagi. Grupa, która przeszła rehabilitację poznawczą, lepiej wykonywała zadania wymagające podzielności uwagi niż grupa kontrolna. Jednak korzyści te widoczne były jedynie bezpośrednio po okresie rehabilitacji i nie sugerowano, że utrzymają się one przez dłuższy czas. Nie stwierdzono danych naukowych, na podstawie których można by przypuszczać, że rehabilitacja poznawcza przynosi korzyści w przypadku innych typów zaburzeń uwagi lub wpływa na poprawę nastroju, jakość życia lub wykonywanie codziennych czynności. Konieczne są dalsze badania.

Pewność oszacowania danych naukowych

Jakość metodologiczna zidentyfikowanych badań (bardzo niska do umiarkowanej) oraz brak odpowiednich badań oznaczają, że nie możemy sformułować jednoznacznych wniosków na temat wpływu rehabilitacji poznawczej na koncentrację u osób po przebytym udarze mózgu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Piotr Rolirad Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information