Kangurowanie w celu zmniejszenia chorobowości i umieralności u noworodków o niskiej masie urodzeniowej

Pytanie badawcze: Czy kangurowanie (kontakt „skóra do skóry” rodzica i dziecka) zmniejsza chorobowość i umieralność niemowląt o niskiej masie urodzeniowej?

Wprowadzenie: Tradycyjna opieka neonatologiczna nad niemowlętami z niską masą urodzeniową (<2500 g) jest kosztowna i wymaga zarówno wysoko wykwalifikowanego personelu jak i stałego wsparcia organizacyjnego. Kangurowanie jest alternatywną propozycją do tradycyjnej opieki neonatologicznej niemowląt z niską masą urodzeniową. Podstawą kangurowania jest kontakt skóra do skóry między matką a noworodkiem. Dwa inne czynniki kangurowania to częste i wyłączne lub prawie wyłączne karmienie piersią oraz staranie się o wczesny wypis ze szpitala.

Charakterystyka badań: Przeszukano bazy medyczne do czerwca 2016 roku i zidentyfikowano 21 badań z randomizacją (3042 niemowląt), spełniających kryteria włączenia do przeglądu.

Kluczowe wyniki: Kangurowanie w porównaniu do tradycyjnej opieki neonatologicznej zmniejsza umieralność niemowląt (w chwili wypisu ze szpitala, w wieku równym 40-41 tygodni od ostatniej miesiączki matki oraz w późniejszym okresie obserwacji), a także zmniejsza występowanie ciężkich infekcji/posocznicy (przyp. tłum. sepsy), zakażeń szpitalnych/posocznicy, hipotermii, chorób dolnych dróg oddechowych oraz innych ciężkich schorzeń. Co więcej, kangurowanie zwiększa przyrost masy ciała, długości ciała oraz obwodu główki dziecka, częstość karmienia piersią (w chwili wypisu ze szpitala, w wieku równym 40-41 tygodni od ostatniej miesiączki matki oraz oraz między pierwszym a trzecim miesiącem obserwacji), zadowolenie matki z metody opieki nad dzieckiem, oraz poprawia więź między matką a dzieckiem oraz środowiskiem domowym. Badacze nie zaobserwowali różnic w zakresie rozwoju neurologicznego oraz wyników neurosensorycznych w wieku 12 miesięcy skorygowanych (u dzieci urodzonych przedwcześnie koryguje się wiek poprzez odejmowanie od wieku urodzeniowego liczby tygodni o które rozwiązanie nastapiło wcześniej).

Jakość danych naukowych: Większość najważniejszych wyników opierała się na danych naukowych o umiarkowanej jakości.

Wyniki: Kangurowanie to skuteczna i bezpieczna alternatywa do tradycyjnej opieki neonatologicznej dla dzieci z niską masą urodzeniową, głównie w krajach o ograniczonych zasobach.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Paulina Rolska

Tools
Information