Klokan metoda za smanjenje pobola i smrtnosti kod novorođenčadi s niskom porođajnom težinom

Istraživačko pitanje: Može li klokan metoda smanjiti pobol i smrtnost u djece vrlo niske porođajne težine?

Dosadašnje spoznaje: Konvencionalna metoda neonatalne skrbi djece s niskom porođajnom težinom (<2500 g) je skupa i zahtijeva visoko kvalificirano osoblje i stalnu logističku podršku. Klokan metoda je predložena kao drugi način pružanja skrbi djeci s vrlo niskom porođajnom težinom. Glavna komponenta klokan metode je kontakt koža-na-kožu između majke i njenog djeteta. Druge dvije komponente klokan metode su često i isključivo ili gotovo isključivo dojenje i nastojanje da se dijete što ranije otpusti iz bolnice.

Obilježja uključenih istraživanja: Za uključivanje u ovaj Cochrane sustavni pregled pronađen je 21 randomizirani klinički pokus (s ukupno 3042 djece). U sustavni pregled uključena su istraživanja objavljena do lipnja 2016.

Ključni rezultati U usporedbi sa standardnom skrbi klokan metoda smanjuje smrtnost do otpusta ili do 40. ili 41. tjedna dobi nakon zadnje menstruacije i na datum zadnjeg praćenja. Smanjuje i učestalost teške infekcije/sepse, nozokomijalnih infekcija/sepse, pothlađivanja (hipotermije), teške bolesti i upala donjeg dišnog sustava. Nadalje, klokan metoda poboljšava napredak u tjelesnoj težini, duljini i opsegu glave, dojenje pri otpustu ili do 40. ili 41. tjedna dobi nakon zadnje menstruacije ili nakon 1-3 mjeseca praćenja. Također poboljšava zadovoljstvo majke liječenjem djeteta, određene mjere povezanosti majke i djeteta te kućni okoliš. Istraživači nisu uočili razlike među djecom koja jesu i nisu primala klokan metodu u neuro-razvojnim i neuro-osjetnim rezultatima nakon 12 mjeseci korigirane dobi.

Kvaliteta dokaza Većina važnih rezultata ocijenjena je kao dokazi umjerene kvalitete.

Zaključak: Klokan metoda je djelotvoran i siguran drugi način pristupa u odnosu na standardnu skrb za nedonoščad i djecu s niskom porođajnom težinom, osobito u zemljama niskih prihoda.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevele: Dalibora Behmen i Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information