Rehabilitacja poznawcza deficytów pamięci po udarze mózgu

Pytanie przeglądu

Autorzy przeglądu poszukiwali danych dotyczących skuteczności rehabilitacji poznawczej w zaburzeniach pamięci u osób po udarze mózgu.

Wprowadzenie

Osoby po udarze mózgu często borykają się z zaburzeniami pamięci, które mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie. Stopień i rodzaj problemów z pamięcią, wahania nastroju oraz trudności w wykonywaniu czynności codziennych mogą znacznie się różnić u poszczególnych osób - zależy to od wielu czynników takich, jak lokalizacja i rozległość ogniska udarowego w mózgu, wiek i poprzedni stan zdrowia osoby, u której wystąpił udar.

Rehabilitacja pamięci, będąca częścią rehabilitacji czynności poznawczych, jest aktywnością terapeutyczną, która może odgrywać rolę w odzyskaniu zdolności pamięciowych lub w umożliwieniu zaadaptowania się do sytuacji. Rehabilitacja pamięciowa jest standardowo ujmowana w wielu programach rehabilitacyjnych. Nie jest jednakże jasne, czy łagodzi ona problemy z pamięcią, czy ma wpływ na nastrój, wykonywanie codziennych czynności lub jakość życia.

Charakterystyka badania

Dane są aktualne do maja 2016 roku. W przeglądzie uwzględniono 13 badań obejmujących 514 uczestników. Siedem badań przeprowadzono z udziałem członków społeczności, cztery z udziałem pacjentów hospitalizowanych a dwa w populacji mieszanej. Uczestnicy badań brali udział w różnych typach ćwiczeń pamięci, także w ćwiczeniach z wykorzystaniem programów komputerowych oraz pomocy takich, jak dzienniki i kalendarze. W trzech badaniach terapia była prowadzona w grupie, a w 10 - indywidualnie. Rehabilitacja trwała od 2 do 10 tygodni. Uczestnicy poddani terapii byli porównywani z grupą kontrolną. Grupa kontrolna składała się z osób, które nie były poddane rehabilitacji poznawczej lub otrzymały inną formę leczenia. Grupy kontrolne różniły się między sobą. Niektóre badania miały grupę kontrolną, w której osoby były poddane zwykłej opiece, a w innych były one wpisywane na listę oczekujących na rehabilitację poznawczą.

Najważniejsze wyniki

Osoby poddane rehabilitacji poznawczej zgłaszały mniej problemów z pamięcią w codziennym życiu zaraz po terapii w porównaniu z grupami kontrolnymi, co wskazuje na mały do umiarkowanego efekt interwencji. Nie ma jednak danych o długotrwałym utrzymywaniu się tych korzyści. Nie znaleziono danych wskazujących, że rehabilitacja poznawcza poprawiła niezależność w wykonywaniu czynności codziennych, nastrój czy jakość życia. Nie było informacji na temat jakichkolwiek działań niekorzystnych u osób uczestniczących w rehabilitacji poznawczej.

Jakość danych naukowych

Jakość danych wahała się od bardzo niskiej (wyniki odnoszące się do codziennych czynności) do umiarkowanej (samodzielnie zgłaszane problemy z pamięcią, testy pamięci i ocena nastroju). W badaniach było wiele niedociągnięć, jak na przykład zbyt mała liczba uczestników, co mogło wpłynąć na wyniki przeglądu.

Wnioski autorów: 

Uczestnicy, którzy otrzymali odbudowy funkcji poznawczych na problemy z pamięcią po udarze zgłaszane korzyści ze środków interwencyjnych na subiektywnych wspomnień w krótkim czasie (tzn. pierwsza ocena pkt po interwencji, która była co najmniej czterech tygodni). Wpływ ten nie został jednak, obserwowany w dłuższym okresie (tj. drugi punkt oceny po interwencji, która była co najmniej trzech miesięcy). Nie było zatem ograniczone dowody na poparcie lub ich skuteczności rehabilitacji pamięci. Dowody były ograniczone ze względu na słabą jakość sprawozdawczości w wielu badaniach, brak spójności w wyborze i zastosowaniu środków, o małych rozmiarach. Istnieje potrzeba ustanowienia solidniejszych, well-designed, odpowiednio zasilany, a better-reported badaniach pamięci rehabilitacji przy użyciu wspólnych wyników standardowych środków.

Czytaj pełne streszczenie...
Wprowadzenie: 

Pamięć problemy są wspólne poznawczych skargi po udarze i może potencjalnie wpływać na zdolność do zakończenia działalności funkcjonalnych. Programy odbudowy funkcji poznawczych albo próba przekwalifikować zgubiony lub słabej pamięci, funkcji lub uczyć pacjentów strategie radzenia sobie z nimi.

W niektórych badaniach odnotowano pozytywne wyniki dla odbudowy funkcji poznawczych problemy z pamięcią, lecz wyniki uzyskane z poprzednich systematic reviews były mniej pozytywne i przedstawiło rozstrzygające dowody. Jest to pierwszy przegląd Cochrane aktualizacji publikowanych w 2000 i ostatnio zaktualizowane w 2007 r.

Cele: 

W celu określenia, czy uczestnicy, którzy otrzymali odbudowy funkcji poznawczych na problemy z pamięcią po udarze mają lepsze wyniki niż podane żadnego leczenia lub placebo kontroli.

Wyniki były odsetek obiektywnych i subiektywnych ocen pamięci, funkcji zdolności funkcjonalnych, nastrój, i jakości życia. Musimy rozważyć natychmiastowe i long-term wyników pamięci rehabilitacji.

Metody wyszukiwania badań: 

Użyliśmy kompleksową strategię wyszukiwania elektronicznej identyfikacji kontrolowanych badaniach indeksowane w Cochrane Stroke Trials Group Register (ostatni przeszukiwane 19 maja 2016) oraz w Cochrane Centralnego Rejestru Controlled Trials (CENTRAL2016, Wydanie 5), MEDLINE (2005 do 7 marca 2016), EMBASE 2005 do 7 marca 2016), CINAHL (2005 do 5 lutego 2016), AMED (2005 do 7 marca 2016), PsycINFO (2005 do 7 marca 2016) oraz dziewięć innych baz danych i rejestrów. Początek terminów elektronicznych baz zbiegło się z ostatnim poszukiwanie poprzedniego przeglądu. My handsearched odniesienia wykazy podstawowych badaniach spełniających kryteria włączenia i przegląd artykułów do identyfikacji kwalifikujących się do dalszych badań.

Kryteria selekcji badań: 

Wybraliśmy randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych, w których odbudowy funkcji poznawczych na problemy z pamięcią porównywano kontroli choroby. My obejmowały badaniach, w których więcej niż 75% uczestników doświadczył udar, lub jeżeli odrębne dane były dostępne od tych z udarem w mieszanych etiologii badaniach. Dwaj autorzy przeglądu, niezależnie od wybranej próby włączenia, która została potwierdzona przez grupę dyskusji.

Zbieranie i analiza danych: 

My badaniu oceniono ryzyko stronniczości i ekstrakcji danych. Skontaktowaliśmy śledczych podstawowych badaniach dalsze informacje wymagane. Przeprowadziliśmy syntezy i analizy danych zgodnie z Cochrane Dla systematyczne Reviews z Interwencje. Przeprowadziliśmy " najlepszym dowodem na syntezę w oparciu o ryzyko stronniczości głównych badaniach. Jeżeli wystarczająca liczba podobne wyniki, obliczonych i zgłoszonych znormalizowany myśli różnice (SMD) przy użyciu meta-analysis.

Główne wyniki: 

My obejmowały 13 badaniach obejmujących 514 uczestników. Odnotowano znaczący wpływ leczenia na subiektywnych sprawozdań z pamięci w krótkiej perspektywie (standardowy średniej różnicy (SMD) 0.36, 95% przedział ufności (CI) 0.08 do 0.64, P = 0.01, umiarkowana jakość materiału dowodowego), ale nie do długoterminowej (SMD 0.31, 95% CI - 0, 02 do 0.64, P = 0.06, niska jakość materiału dowodowego). SMD dla sprawozdań subiektywnych wspomnień ma niewielki lub umiarkowany wpływ rozmiarów.

Wyniki nie wykazują żadnego znacznego wpływu na pamięć rehabilitacji wyników badań w celu pamięci, nastrój, zdolności funkcjonalnych, lub jakości życia.

Nie było dostępnych informacji na temat działań niepożądanych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Anastazja Szlauer-Stefańska Redakcja Katarzyna Mistarz

Tools
Information